ΧΑ: Εισαγωγή της Cenergy στον FTSE/XA Large Cap

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Ιουνίου 2023.

ΧΑ: Εισαγωγή της Cenergy στον FTSE/XA Large Cap

 Το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/XA για την περίοδο Νοέμβριος 2022 – Απρίλιος 2023.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

• FTSE/XA Large Cap Μία (1) προσθήκη (Cenergy), μία (1) διαγραφή (ΟΛΠ) και δύο (2) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (ΔΕΗ,ΜΟΗ) (free float).

• FTSE/XA Mid Cap Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και τέσσερις (4) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

• FTSE/XA Δείκτης Αγοράς Τέσσερις (4) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και δέκα (10) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

• Κλαδικοί Δείκτες FTSE/XA Πέντε (5) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και έντεκα (11) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float) μεταξύ των δεκαεννέα (19) κλαδικών δεικτών FTSE/XA.

• FTSE/XA Δείκτης Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης Καμία (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και δύο (2) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

• FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και τρεις (3) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

• FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών Τρείς (3) προσθήκες, τρείς (3) διαγραφές και μία (1) μεταβολή συντελεστή στάθμισης μετοχών (free float).

Οι συντελεστές στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών

• FTSE/XA Large Cap

• FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

• FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

• FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2023.

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Ιουνίου 2023.

*Αναλυτικά ο πίνακας με όλες τις αλλαγές δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video