ΧΑ: Έξι προσθήκες στον Γενικό Δείκτη

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Ιουνίου 2023.

ΧΑ: Έξι προσθήκες στον Γενικό Δείκτη

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών Χ.Α. για τη περίοδο Νοέμβριος 2022 – Απρίλιος 2023.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

• Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Έξι (6) προσθήκες (Dimand,Μπλε Κέδρος, Lavipharm, ΚΛΜ, Flexopack, Βιοκαρπέτ), έξι (6) διαγραφές (Centric, ΕΚΤΕΡ, Loulis Food, Revoil, Κέκροψ, MIG) και επτά (7) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

• Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. Έξι (6) προσθήκες, έξι (6) διαγραφές και επτά (7) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

• Δείκτης ATHEX ESG Δύο (2) προσθήκες, μία (1) διαγραφή, και έντεκα (11) μεταβολές συντελεστών βαρύτητας (weight factor).

• Δείκτης ATHEX Select Plus Τρείς (3) προσθήκες, τρεις (3) διαγραφές και μία (1) μεταβολή συντελεστή στάθμισης μετοχών (free float).

• Δείκτης ATHEX Select Οκτώ (8) προσθήκες, οκτώ (8) διαγραφές και τέσσερις (4) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

• Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης (free float).

Οι συντελεστές στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2023.

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Ιουνίου 2023.

*Αναλυτικά, όλες οι αλλαγές στους δείκτες, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video