Οι στόχοι της Alpha Trust για το 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST κ. Κρις Αίσωπος αναφέρθηκε στις προοπτικές των αγορών και στους στόχους της εταιρείας για το 2023 στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.

Οι στόχοι της Alpha Trust για το 2023

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 η ALPHA TRUST παρουσίασε τα οικονομικά μεγέθη του 2022 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών.

Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη της εταιρείας αναφέρθηκαν στην ευρύτερη εικόνα του κλάδου στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς το 2022, μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο κλάδος των συλλογικών επενδύσεων ακολούθησε την παγκόσμια καθοδική τάση, με την Ελλάδα να παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη αναφορικά με το ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση.

Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε στα ίδια επίπεδα τα επαναλαμβανόμενα έσοδα για το 2022. Επιπλέον κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Μαΐου εγκρίθηκε ο απολογισμός για τα μεγέθη του 2022 και η διανομή μερίσματος, ανερχόμενου σε 0,2304 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST κ. Κρις Αίσωπος αναφέρθηκε στις προοπτικές των αγορών και στους στόχους της εταιρείας για το 2023, ανάμεσα στους οποίους η διατήρηση των ισχυρών αποδόσεων των χαρτοφυλακίων της, η διεύρυνση των στρατηγικών της συνεργασιών και η επιτυχής έκβαση του επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video