ΑΔΜΗΕ: Κάτω του 5% υποχώρησε το ποσοστό της Silchester Investors

Το ποσοστό της επενδυτικής εταιρείας στην εισηγμένη υποχώρησε από το 9,96% στα τέλη 2020.

ΑΔΜΗΕ: Κάτω του 5% υποχώρησε το ποσοστό της Silchester Investors

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007, η εταιρεία Silchester International Investors LLP («Silchester») στις 23.05.2023 γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι η συνολική συμμετοχή των πελατών που έχει την ιδιότητα του διαχειριστή διαμορφώθηκε στις 22.05.2023 σε 11.420.229 μετοχές ή 4,92% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από 23.113.776 μετοχές ή 9,96% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις 14.12.2020.

Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP («Silchester») έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια από τους πελάτες της για τις επενδύσεις τους και εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η Silchester δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν τηρούνται στο όνομα της Silchester αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη. Η μεταβολή της συμμετοχής της Silchester οφείλεται σε μια σειρά από συναλλαγές σε διάφορες ημερομηνίες.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video