Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 22 Μαΐου 2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μιας εταιρείας στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην ΕΛΑΣΤΡΟΝ οι συμμετοχές των Νικόλαου Σακελλαρίου και του Χρήστου Σακελλαρίου αντίστοιχα, ανήλθαν στο 6,22% στις 17 Μαίου.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video