Ανεβάζει στα €3 την τιμή-στόχο για Πειραιώς η Deutsche Bank

Πώς διαβάζει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ο γερμανικός οίκος. Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά και η πορεία κεφαλαίων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ανεβάζει στα €3 την τιμή-στόχο για Πειραιώς η Deutsche Bank

Αφού δημοσίευσε ένα ισχυρό 1ο τρίμηνο, που αντικατοπτρίζει συνολικά θετικές επιδόσεις, αλλά ειδικά στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NII), η Πειραιώς αναβάθμισε τους στόχους της για το 2023-2025, σύμφωνα με τις προηγούμενες προσδοκίες μας, επισημαίνει σε ανάλυσή της η Deutsche Bank, η οποία ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή δίνοντας σύσταση "αγορά".

Συνολικά, τα καλύτερα νέα προήλθαν από τα υψηλότερα επιτόκια, ενισχύοντας τη συμβολή των δανείων ενώ, από την άλλη πλευρά, το κόστος των καταθέσεων ανέβηκε με ελεγχόμενο ρυθμό. Τα κόστη και οι προβλέψεις είχαν επίσης καλή απόδοση, επιτρέποντας στην τράπεζα να ορίσει τη νέα απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) για το 2023 στο περίπου 12% έναντι περίπου 10% προηγουμένως.

Το NII ήταν το κύριο σημείο αναφοράς του τριμήνου και, αν και κατά την άποψη του οίκου είναι πιθανότατα κοντά στο αποκορύφωμά του, το γεγονός ότι η beta κατάθεσης εξακολουθεί να είναι στο 10% το 1ο τρίμηνο του '23, δίνει εμπιστοσύνη ότι οι επικείμενες επιδόσεις NII θα παραμένουν λίγο καλύτερες από το αναμενόμενο.

Επιπλέον, η καθοδήγηση για τα NII το 2023 βελτιώθηκε σε €1,68 δισ. έναντι €1,58 δισ. προηγουμένως, φθάνοντας το €1,60 δισ. το 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει τις προσδοκίες για ανθεκτική απόδοση.

Ενώ οι προμήθειες ήταν σταθερές σε τριμηνιαία βάση, σε ετήσια συνεχίστηκε η βελτίωση. Η Πειραιώς αναμένει ισχυρή βελτίωση των επιδόσεων, η οποία αντανακλάται από την αύξηση της αναλογίας των καθαρών εσόδων από προμήθειες έναντι των περιουσιακών στοιχείων από περίπου 0,6% έως το 2023 σε περίπου 0,8% έως το 2025, κυρίως λόγω της πιστωτικής επέκτασης και άλλων πρωτοβουλιών που δημιουργούν αμοιβές, ένα μέγεθος όμως που η Deutsche Bank θεωρεί μάλλον πολύ αισιόδοξο (πιστεύει ότι θα μείνει κάτω από το 0,7% έως το 2025). 

Οι καλύτερες προσδοκίες για τα NPEs (ο στόχος για τον δείκτη NPEs έχει βελτιωθεί στο 5% το 2023 έναντι <6% προηγουμένως, φτάνοντας στο 3% το 2025) αντανακλούν τις περιορισμένες εισροές NPEs, αλλά δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε βελτιώσεις στην καθοδήγηση σε ό,τι αφορά το cost of risk.

Τα επίπεδα κεφαλαίου συνέχισαν επίσης να βελτιώνονται σημαντικά, με τον δείκτη CET1 FL να φτάνει στο 12,2% το 1ο τρίμηνο του '23.

Ετσι, η Deutsche Bank αλλάζει την τιμή-στόχο στα 3 ευρώ ανά μετοχή, από 2,95 ευρώ προηγουμένως.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video