Πόσο «αποδοτικές» είναι οι ελληνικές εισηγμένες

Ποιες είναι οι εταιρίες που ξεχωρίζουν για τη μεγάλη αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων τους. Τι μήνυμα στέλνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022. Αναλυτικός πίνακας.

Πόσο «αποδοτικές» είναι οι ελληνικές εισηγμένες

Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσαν στους επενδυτές τα περυσινά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς -πέρα από ορισμένα «παρατράγουδα»- υπήρξαν πολλές δεκάδες Όμιλοι οι οποίοι όχι μόνο ενίσχυσαν σημαντικά τα μεγέθη τους σε σύγκριση με το 2021, αλλά εμφάνισαν και αξιοζήλευτους δείκτες αποδοτικότητας.

Αθροιστικά, οι 137 μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρείες της Κύριας και της Εναλλακτικής Αγοράς εμφάνισαν:

  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 51,1%, άνοδο του EBITDA κατά 39,8% και εκτίναξη των καθαρών κερδών μετά από δικαιώματα μειοψηφίας κατά 55,5%. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συγκρίσεις γίνονται σε σχέση με μια σαφώς ικανοποιητική χρονιά που ήταν το 2021 (κέρδη πολύ υψηλότερα από το προπανδημικό 2019).
  • Περιθώριο EBITDA 13% σε σύγκριση με το 14% του 2021. Δηλαδή, η μέση μη τραπεζική εισηγμένη σημείωσε 13 ευρώ EBITDA σε κάθε 100 ευρώ πωλήσεων.
  • Καθαρό περιθώριο κέρδους 5,5% σε σχέση με το 5,3% του 2021, καθώς η μέση μη τραπεζική εισηγμένη εταιρεία πέτυχε καθαρά κέρδη 5,5 ευρώ σε κάθε 100 ευρώ του κύκλου εργασιών της.

Με βάση το γεγονός ότι το περιθώριο EBITDA και το καθαρό περιθώριο κέρδους δεν παρουσίασαν έντονες μεταβολές, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι πως οι εισηγμένες εταιρείες κατάφεραν σε γενικές γραμμές να μετακυλήσουν το 2022 το αυξημένο κόστος (λόγω του πληθωρισμού) στους πελάτες τους. Βέβαια, μιλάμε μόνο σε επίπεδο μέσου όρου, καθώς παρατηρήθηκε έντονη διαφοροποίηση από εταιρεία σε εταιρεία, αλλά πολύ συχνά και σε συγκεκριμένες εταιρείες από τρίμηνο σε τρίμηνο και από εξάμηνο σε εξάμηνο.

Άρα, με δεδομένο ότι το καθαρό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε περίπου σταθερό, η πολύ μεγάλη αύξηση των εταιρικών κερδών αποδίδεται αφ’ ενός στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων που σημείωσαν οι εισηγμένες (αποτέλεσμα του ανοδικού ΑΕΠ σε Ελλάδα και Ευρώπη) και αφ’ ετέρου στην επίδραση του πληθωρισμού (αν αποπληθωρίζαμε τα κέρδη, το ποσοστό ανόδου τους θα ήταν χαμηλότερο).

Οι πιο «αποδοτικές» εισηγμένες

Με βάση τα περυσινά αποτελέσματα μετά από φόρους και την καθαρή θέση της 31ης/12/2022, η μέση αποδοτικότητα που σημείωσαν οι μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρείες επί των ιδίων κεφαλαίων του (Return On Equity) διαμορφώθηκε στο 15,3%, επίδοση πολύ υψηλότερη από το 11,5% του 2021.

Αν τώρα, υπολογίσουμε το συγκεκριμένο δείκτη μόνο για τις κερδοφόρες εταιρείες, τότε η μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σκαρφαλώνει στο 19,4%. Η επίδοση αυτή αξιολογείται ως εξαιρετική, καθώς σημαίνει ότι η εταιρεία επιτυγχάνει ετησίως κέρδη 19,4 ευρώ για 100 ευρώ ιδίων κεφαλαίων που επένδυσαν σ’ αυτή οι μέτοχοί της.

Βέβαια, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι οι περυσινές κερδοφορίες (άρα και οι δείκτες ROE) «φούσκωσαν» σε ορισμένες περιπτώσεις από παράγοντες που δεν είναι απαραίτητα επαναλαμβανόμενοι, όπως για παράδειγμα τα πανύψηλα περιθώρια διύλισης στον κλάδο των διυλιστηρίων, οι ανατιμήσεις στις εύλογες αξίες των ακινήτων, τα οφέλη αρκετών μεταλλουργικών εταιρειών από την πορεία των τιμών των μετάλλων, διάφορα έκτακτα κονδύλια, κ.λπ. Ζητούμενο λοιπόν για τις εταιρείες αυτές, αποτελεί το κατά πόσο είναι ικανές φέτος, ή κατά τα επόμενα χρόνια να επαναλάβουν, ή και να ξεπεράσουν τις περυσινές τους επιδόσεις.

Επίσης, πολύ υψηλοί δείκτες ROE προκύπτουν και σε εταιρείες που σημειώνουν περιορισμένα κέρδη, αλλά διαθέτουν πολύ χαμηλό ύψος ιδίων κεφαλαίων, κυρίως ως αποτέλεσμα ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, όπου πχ οι κερδοφορίες των Κέκρωψ και ΣΙΔΜΑ έχουν επηρεαστεί από έκτακτα κονδύλια, ενώ μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων έχουν εισηγμένες όπως οι Ευρωσύμβουλοι, η Εριουργία Τρία Άλφα, η Intrewood-Ξυλεμπορία, ο Παΐρης και η Optronics.

Σε κάθε περίπτωση ξεχωρίζουν για τη μεγάλη αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων τους εισηγμένες όπως για παράδειγμα ο ΟΠΑΠ (56,8%), τα δύο διυλιστήρια (Motor Oil 47,4% και Hellenic Energy 33,5%), οι εταιρείες πληροφορικής (πχ Epsilon Net, Ideal, Entersoft, Quest Holdings, Performance Technologies), η Αεροπορία Αιγαίου, οι εταιρείες οχημάτων Μοτοδυναμική και Autohellas (32,2% και 24,7%, αντίστοιχα), ο Όμιλος Μυτιληναίου με 21,9%, η Mermeren Kombinat, οι κατασκευαστικοί όμιλοι ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και Avax (20,4% και 35,9%, αντίστοιχα), ο ΟΤΕ με 21% και οι εταιρείες διέλασης αλουμινίου Αλουμύλ και Βιοκαρπέτ (35,9% και 20,2% αντίστοιχα, μετά από πολύ δύσκολη προηγούμενη δεκαετία), όπως επίσης οι Cenergy, Jumbo, ElvalHalcor, Viohalco, Revoil, Ελινόιλ, ΕΛΤΟΝ Χημικά, ΟΛΠ, Π. Πετρόπουλος, Γενική Εμπορίου, κ.λπ.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video