Πώς διάβασαν πέντε οίκοι τα αποτελέσματα τριμήνου της Πειραιώς

Η υπέρβαση της μέσης πρόβλεψης για την κερδοφορία και η νέα καθοδήγηση για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους αλλά και της περιόδου 2023-2025 στο επίκεντρο της προσοχής. Οι τιμές-στόχοι.

Πώς διάβασαν πέντε οίκοι τα αποτελέσματα τριμήνου της Πειραιώς

«Ισχυρά» χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα τριμήνου της Tράπεζας Πειραιώς οι διεθνείς αναλυτές, επισημαίνοντας την προς το καλύτερο αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρονιάς αλλά και τη νέα καθοδήγηση για την περίοδο 2023-2025.

«Συνολικά, θεωρούμε ότι τα στοιχεία είναι ισχυρά και υποστηρικτικά για την τιμή της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη την αναβάθμιση της καθοδήγησης, τα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα, την υπέρβαση έναντι των προσδοκιών και τον προϋπολογισμό για διανομή μερίσματος», επισημαίνει η Goldman Sachs.

Ο οίκος έχει σύσταση αγορά για τη μετοχή, με την τιμή-στόχο στα 2,75 ευρώ. Οι βασικοί κίνδυνοι για τον στόχο αυτό περιλαμβάνουν: (1) Ασθενέστερες από τις αναμενόμενες μακροοικονομικές προοπτικές, (2) Χαμηλότερο όφελος από υψηλότερα επιτόκια, (3) Ανταγωνιστικές πιέσεις που επηρεάζουν τις τιμές και τους όγκους, (4) Χαμηλότερο περιθώριο εξοικονόμησης κόστους και (5) Δυσμενείς πολιτικές ή ρυθμιστικές ενέργειες.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι η διοίκηση της τράπεζας αναθεωρεί την καθοδήγηση για το 2023 αλλά επισημαίνει ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η προηγούμενη καθοδήγηση ήταν σαφώς πολύ συντηρητική. Οπως υπολογίζει, οι μετοχές της Πειραιώς τελούν υπό διαπραγμάτευση με 5,5x P/E και 0,4x P/TBV για περίπου 12% διατηρήσιμη απόδοση ενσώματου ενεργητικού (ROTE). Ο οίκος διατηρεί σύσταση overweight.

H Morgan Stanley επισημαίνει ότι στην τελική γραμμή τα αποτελέσματα ήταν 7% υψηλότερα από αυτά που περίμενε. Ο δείκτης NPEs ήταν μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και ο δείκτης κεφαλαίων CET1 (fully loaded) υψηλότερος κατά 70 μονάδες βάσης. 

Θετικά διαβάζει τα αποτελέσματα και η Jefferies. Επισημαίνει και αυτή ότι τα κέρδη ήταν υψηλότερα του consencus των αναλυτών. Ωστόσο διατηρεί τη σύσταση «διακράτηση», παρότι σημειώνει ότι τελεί υπό διαπραγμάτευση με έκπτωση έναντι των Εθνικής και Eurobank. 

Η Mediobanca έχει τιμή-στόχο για τον τίτλο τα 2,7 ευρώ. Στέκεται στο ότι η Πειραιώς κατάφερε να εμφανίσει υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NII) έναντι της εκτίμησής της. Θεωρεί ότι η αγορά θα αποτιμήσει θετικά το ότι τα κεφάλαια είναι πάνω από το 12%. Τέλος, σημειώνει ότι οι τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού παραμένουν σταθερές.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video