Πληροφορική: Η «ακτινογραφία» δέκα εισηγμένων από τη Euroxx

Η τρέχουσα πορεία, οι προοπτικές των επόμενων ετών και οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Πώς αποτιμά τα δεδομένα η χρηματιστηριακή.

Πληροφορική: Η «ακτινογραφία» δέκα εισηγμένων από τη Euroxx

Την αισιοδοξία της ότι η εγχώρια αγορά πληροφορικής θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και κατά τα επόμενα χρόνια εκφράζει σε έκθεσή της η Euroxx Χρηματιστηριακή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες επιτυγχάνουν ήδη υψηλή μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και διαθέτουν ισχυρούς δείκτες ρευστότητας (το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης στο επισυναπτόμενο αρχείο).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης της γνωστής χρηματιστηριακής εταιρείας:

  • Ο ευρύτερος κλάδος του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής κατέγραψε συνεχόμενη άνοδο κατά τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιφερειακές οικονομίες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων από την πλευρά των δυνητικών πελατών, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τον κλάδο.
  • Πολλές εταιρείες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό και εκτιμάται ότι το 20% των εργασιών του κλάδου προσφέρεται εκτός Ελλάδας.
  • Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τον κλάδο κατά τα επόμενα χρόνια, όπως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η διεθνής εξάπλωση υπηρεσιών (π.χ. cloud, Big Data, Artificial Intelligence), η περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό, οι συμμαχίες μεταξύ εταιρειών που ανταλλάσσουν γνώση και εμπειρίες, η συνεχής εκπαίδευση εργαζομένων και η προσέλκυση νέων ταλέντων.
  • Ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές αναταραχές και η ενεργειακή κρίση αναμένεται να οδηγήσουν σε πτώση τους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, πλην όμως η ανοδική τάση του κλάδου αναμένεται να συνεχιστεί κατά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για την τριετία 2021-2024 θα κυμανθεί γύρω στο 5,4%.

Οι εισηγμένες εταιρείες

Η Euroxx Χρηματιστηριακή εξετάζει τις παρακάτω δέκα εισηγμένες εταιρείες: Quest Holdings, Epsilon Net, Ideal, Entersoft, Prοfile, Performance Technologies, Q&R, Ίλυδα, CPI και Λογισμός.

Με βάση τις οικονομικές επιδόσεις των προαναφερθεισών εταιρειών για το 2022 και τις τιμές των μετοχών τους στις 28/4/2023, προκύπτει ότι:

  • Ο μέσος δείκτης «επιχειρηματική αξία προς EBITDA» (EV/EBITDA) υπολογίζεται στο 9,3, όταν στην Ευρώπη είναι 10,2 για τον κλάδο των IT Services και 10,7 για τον κλάδο του λογισμικού.
  • Οι ελληνικές εταιρείες υπερτερούν κατά μέσο όρο των ευρωπαϊκών σε ότι αφορά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους (ROE 16,41% στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη 12,2% στο IT Services και 4,3% στο λογισμικό).
  • Οι εισηγμένες στο ΧΑ διακρίνονται για τα υψηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους τους (κατά μέσο όρο το EBITDA margin στο 21,1% και το EBIT margin στο 14,91%), καθώς και για την πολύ ισχυρή τους ρευστότητα (μέσος δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας στο 2,19 και δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,46).

Στους παρατιθέμενους πίνακες παρουσιάζονται οι επιδόσεις των δέκα εξεταζόμενων εταιρειών πληροφορικής σε ό,τι αφορά τους δείκτες: μικτό περιθώριο κέρδους, περιθώριο EBITDA, περιθώριο EBIT, P/E, επιχειρηματική αξία προς πωλήσεις, επιχειρηματική αξία προς EBITDA, αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.

*Ολόκληρο το report της Euroxx Χρηματιστηριακή, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video