Εσπασαν το φράγμα των 2 δισ. ευρώ τα μερίσματα

Μετά και την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων του 2022, συνολικά 47 εταιρείες είτε διένειμαν είτε ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε χρηματικές διανομές. Μέση μερισματική απόδοση 3,3%.

Εσπασαν το φράγμα των 2 δισ. ευρώ τα μερίσματα

Ξεπέρασαν ήδη το φράγμα των 2 δισ. ευρώ οι φετινές χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιρειών προς τους μετόχους τους, με πολλές επιχειρήσεις να μην έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τη μερισματική τους πολιτική και χωρίς να συνυπολογίζονται τα προμερίσματα που μας συνηθίζουν να μοιράζουν κάποιοι όμιλοι κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε χρονιάς.

Ήδη, μετά και την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων του 2022, 47 εταιρείες είτε διένειμαν είτε ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διανείμουν ποσό που αθροιστικά ανέρχεται στα 2,01 δισ. ευρώ.

Τελευταίες περιπτώσεις ήταν το 0,04 ευρώ ανά μετοχή της Profile, το 0,12 ευρώ ανά τίτλο από Intracom Holdings και Interlife, η επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ευρώ ανά μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το μέρισμα 0,02 ευρώ ανά τεμάχιο στην Ίλυδα.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, εκτιμάται ότι το 2023 θα ξεπεραστεί με άνεση η περυσινή επίδοση των 2,35 δισ. ευρώ, καθώς:

  • Ευρεία σειρά εισηγμένων εταιρειών είτε δεν έχει ανακοινώσει το μέρισμα που τελικά θα διανείμει είτε δεν έχει αποφασίσει ακόμη τη μερισματική του πολιτική. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται εταιρείες όπως η Prodea, η Premia Properties, η Epsilon Net, η Space Hellas, η Performance Technologies, τα Πλαστικά Κρήτης, η Π. Πετρόπουλος, η Ελινόιλ, η Εκτέρ, η ΕΛΤΟΝ Χημικά, η Medicon Hellas (έχει δώσει μόνο προμέρισμα), η Mevaco, η Βιοκαρπέτ, η Αφοί Κορδέλλου, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων και αρκετές άλλες (δεν έχει υπολογιστεί επίσης και το μεγάλο ποσό που θα μοιράσει στους μετόχους της η Intercontinental-International ΑΕΕΑΠ).
  • Επιπλέον, δεν έχουν συνεκτιμηθεί τα ενδεχόμενα προμερίσματα στα οποία προχωρούν συχνά κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε χρονιάς ορισμένες μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, ή ακόμη και οι ενδεχόμενες πρόσθετες-έκτακτες διανομές που θα λάβουν χώρα έως τη λήξη της φετινής χρονιάς.
  • Τέλος, υπάρχουν και εταιρείες όπως ο Μουσικός Οίκος Νάκα, ο οποίος κλείνει χρήση κάθε 30ή Ιουνίου και στέλνει τους μετόχους του στο ταμείο προς το τέλος κάθε χρονιάς.

Αν από την τρέχουσα συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ (75,5 δισ. ευρώ με βάση το κλείσιμο της 2/5/2023) αφαιρέσουμε την αποτίμηση των εμπορικών τραπεζών (14,98 δισ. ευρώ), τότε οι υπόλοιπες εταιρείες αποτιμώνται αθροιστικά στα 60,5 δισ. ευρώ.

Έτσι, ακόμη και με βάση τις τρέχουσες χρηματικές διανομές των 2 δισ. ευρώ προκύπτει για τις μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρείες μια μέση μερισματική απόδοση 3,3%.

Επίσης, στο πολύ πιθανό σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι φετινές χρηματικές διανομές υπερβούν τις αντίστοιχες περυσινές και κυμανθούν γύρω στα 2,5 δισ. ευρώ, τότε προκύπτει μέση μερισματική απόδοση 4,1%.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video