Ποιες εισηγμένες «σπάνε ταμεία» με καθαρό ρευστό 2,2 δισ. ευρώ!

Πλεονάζουσα ρευστότητα εντοπίζεται σε δύο στις 10 εισηγμένες, δημιουργώντας περιθώρια για επεκτατικές κινήσεις και πλούσιες διανομές μερισμάτων. Οι έως τώρα κινήσεις. Αναλυτικός πίνακας.

Ποιες εισηγμένες «σπάνε ταμεία» με καθαρό ρευστό 2,2 δισ. ευρώ!

Με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, βρέθηκαν 29 εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας που διέθεταν θετικό καθαρό ταμείο (αρνητικό καθαρό χρέος) συνολικού ύψους 2,227 δισ. ευρώ! Στις εταιρείες αυτές, το ύψος των μετρητών και των χρηματοοικονομικών τους προϊόντων υπερέβαινε το σύνολο των τραπεζικών τους δανείων και των υποχρεώσεών τους από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

H ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) αποτελεί μια ένδειξη όχι μόνο ισχυρής αλλά και πλεονάζουσας ρευστότητας και σε τέτοιες περιπτώσεις οι εταιρείες πλεονεκτούν καθώς:

 • Μπορούν να περιορίζουν δραστικά τους κινδύνους σε μια δυσμενή συγκυρία, ιδίως σε μια εποχή όπου το ύψος των επιτοκίων είναι σαφώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο περυσινό.
 • Είναι σε θέση να υλοποιούν με ευχέρεια το επενδυτικό τους πρόγραμμα, προχωρώντας και σε εξαγορές άλλων επιχειρήσεων.
 • Έχουν τη δυνατότητα να ανταμείψουν ευκολότερα τους μετόχους τους μέσα από διανομές μερισμάτων (αρκεί να είναι κερδοφόρες) ή/και επιστροφές κεφαλαίων.

Το γεγονός ότι 29 μη τραπεζικές εισηγμένες (δηλαδή περισσότερες από δύο στις δέκα) εμφάνισαν στις 31/12/2022 θετικό καθαρό ταμείο, συν το ότι ευρεία σειρά άλλων εταιρειών έχουν πολύ χαμηλό ύψος δανεισμού, οδηγούν στο συμπέρασμα πως στο ΧΑ διαπραγματεύονται πολλές δεκάδες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ισχυρούς δείκτες ρευστότητας, γεγονός που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από το επενδυτικό κοινό.

Σε ό,τι αφορά τώρα τις εισηγμένες που διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο, μεταξύ άλλων επισημαίνεται:

 • Η Jumbo επιτυγχάνει κάθε χρόνο τόσο υψηλά κέρδη, που καταφέρνει να χρηματοδοτεί μεγάλες επενδύσεις χωρίς να έχει ανάγκη δανειακά κεφάλαια. Μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα προχώρησε στην αποπληρωμή ομολογιακού της δανείου, προκειμένου να μην επιβαρύνεται με χρεωστικούς τόκους.
 • Η Καρέλιας τοποθετεί την ιδιαίτερα πλεονάζουσα ρευστότητά της σε καταθέσεις και τοποθετήσεις χαμηλού ρίσκου. Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κάποια μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της, καθώς διαθέτει τα κεφάλαια αυτά για λόγους ασφαλείας και είσπραξης εισοδημάτων.
 • ΕΥAΘ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ και ΟΛΘ καλούνται να υλοποιήσουν στο μέλλον πολύ σημαντικά επενδυτικά προγράμματα, ωστόσο λόγω των υψηλών ετήσιων κερδών τους δεν είχε τεθεί μέχρι πρότινος θέμα επιδείνωσης των μερισμάτων που θα δίδονταν στους μετόχους. Αυτή η κατάσταση ευφορίας διακόπηκε (ελπίζεται προσωρινά) το 2022, καθώς η κερδοφορία των ΕΥAΘ και ΕΥΔΑΠ επλήγη καίρια από τη στιγμή που είδαν το ενεργειακό τους κόστος να εκτινάσσεται και αυτές δεν προχώρησαν σε αυξήσεις τιμολογίων.
 • Η Quest Holdings συνεχίζει τις επενδύσεις της και για τον σκοπό αυτό προγραμματίζει φέτος να διαθέσει γύρω στα 30 εκατ. ευρώ. Πάντως, το θετικό καθαρό ταμείο θα εξακολουθήσει πιθανότατα να υφίσταται και το 2023, εκτός αν ο όμιλος αποφασίσει κάποια επιπρόσθετη σημαντική επενδυτική κίνηση (π.χ. εξαγορά).
 • Τα Πλαστικά Κρήτης επιτυγχάνουν πολύ υψηλή κερδοφορία, η οποία τους επιτρέπει να χρηματοδοτούν με ευχέρεια τα σημαντικά επενδυτικά τους προγράμματα και να προχωρούν σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους.
 • Intracom, Alpha Αστικά Ακίνητα και Τεχνική Ολυμπιακή βρίσκονται σε φάση δημιουργίας μιας νέας στρατηγικής μέσα από διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, οπότε η υπάρχουσα ρευστότητα λειτουργεί καταλυτικά στον σχεδιασμό τους.
 • Εντύπωση προκαλεί η δυνατότητα πολλών εταιρειών πληροφορικής να υλοποιούν ταυτόχρονα μπαράζ εξαγορών και παρ' όλα αυτά να διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο (Epsilon Net, Entersoft, Profile, Performance Technologies), γεγονός που αποδίδεται στην υψηλή λειτουργική τους κερδοφορία, η οποία αντανακλάται στο πεδίο των λειτουργικών ταμειακών ροών.
 • Η ΕΧΑΕ χρησιμοποιεί τη ρευστότητά της προκειμένου -όποτε χρειάζεται- να ενισχύει την πολιτική χρηματικών διανομών προς τους μετόχους της.
 • Η Sarantis συνεχίζει το πρόγραμμα επιλεκτικών εξαγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ η Π. Πετρόπουλος δρομολογεί επενδύσεις στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης (π.χ. παραγωγή στην Ελλάδα σχετικού scooter) και της πράσινης μετάβασης γενικότερα.
 • Η AS Company χρησιμοποιεί τμήμα των διαθεσίμων της για την αγορά ακινήτων τουριστικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη.
 • Συνεχίζει να αναζητά επενδύσεις σε διάφορα μέτωπα η Centric, καθώς δεν αποτελεί αυτοσκοπό γι’ αυτήν η διατήρηση ενός μεγάλου χρηματοοικονομικού εργαλείου.
 • Η ασφαλιστική εταιρεία Interlife χρησιμοποιεί το θετικό καθαρό της ταμείο προκειμένου να διατηρεί τους εποπτικούς της δείκτες σε πολύ υψηλά επίπεδα.
 • Εκμεταλλευόμενη και το περυσινό «κούρεμα» των τραπεζικών της υποχρεώσεων, η εταιρεία πληροφορικής Ίλυδα πέρασε σε κατάσταση «θετικού καθαρού ταμείου» που, εκτός των άλλων, θα της επιτρέψει από φέτος να προχωρήσει σε διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της.
 • Το θετικό καθαρό ταμείο της Εκτέρ οφείλεται ως ένα βαθμό και στις προκαταβολές που έχει εισπράξει η εταιρεία έναντι μελλοντικών εκτελέσεων κατασκευαστικών έργων.

ΥΓ.: Σε μικρού μεγέθους εταιρείες (π.χ. Vidavo, Optronics, η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείο αποτελεί μεν θετικό γεγονός, αλλά όχι τόσο μεγάλης σημασίας όπως στις υπόλοιπες. Επίσης, η Μουζάκης διαθέτει μεν «καθαρό ταμείο» 662 χιλ. ευρώ, ωστόσο οφείλει 19,2 εκατ. ευρώ στους κληρονόμους του αείμνηστου ιδρυτή της.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video