Ανεβάζει στα €34,9 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Mytilineos η Axia

H μεγάλη αύξηση της τιμής-στόχου για τον αναλυτή του οίκου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση της αποτίμησης της M Renewables. Οι προβλέψεις για τα κέρδη και οι ταμειακές ροές.

Ανεβάζει στα €34,9 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Mytilineos η Axia

Ανεβάζει στα €34,9 ευρώ (από €23,1 προηγουμένως) την τιμή-στόχο για τη Mytilineos η Axia, σε νέα έκθεσή της, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση αγορά. 

H μεγάλη αύξηση της τιμής-στόχου για τον αναλυτή του οίκου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση της αποτίμησης της M Renewables (του Τομέα ΑΠΕ της MYTILINEOS), η οποία πλέον αγγίζει τα €2 δισ. Προβλέπει επίσης ότι η κερδοφορία της M Renewables θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. το 2023 (22% της συνολικής κερδοφορίας) και θα προσεγγίσει τα 450 εκατ. το 2026 (~40% της συνολικής κερδοφορίας της MYTILINEOS), με οδηγό τη γρήγορη ωρίμανση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της, που σήμερα ξεπερνά τα 9 GW και αναπτύσσεται ταχύτατα.

Ταυτόχρονα, ο αναλυτής της AXIA εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια, σημαντική θα είναι και η συνεισφορά τόσο της προμήθειας ρεύματος και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης όσο και της κερδοφορίας από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με την είσοδο της νέας μονάδας CCGT το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ως εκ τούτου, αναμένει σημαντικά ενισχυμένη κερδοφορία για το 2023, σε σχέση με το 2022, η οποία εκτιμά ότι θα συνεχίσει να ενισχύεται σταθερά, ξεπερνώντας, σε επίπεδο EBITDA, το €1 δισ. το 2024 και προσεγγίζοντας το €1,2 δισ. τα επόμενα έτη, με άξονα τις σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ.

Τέλος, παρά τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) των επόμενων ετών, οι οποίες για την ΑΧΙΑ ξεπερνάνε τα €2 δισ. την τριετία 2023-25, η Mytilineos, επωφελούμενη των σταθερά υψηλών καθαρών ταμειακών της ροών, διατηρεί τη μόχλευσή της σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (~1.5x), στοχεύοντας στην επενδυτική βαθμίδα, η οποία, όταν έρθει, θα βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση των επενδύσεων της εταιρείας.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video