Αναστολή διαπραγμάτευσης για Δούρος, δεν δημοσιεύει εγκαίρως αποτελέσματα 2022

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και δυσχερειών δεν θα δημοσιεύσει εγκαίρως τις οικονομικές καταστάσεις.

Αναστολή διαπραγμάτευσης για Δούρος, δεν δημοσιεύει εγκαίρως αποτελέσματα 2022

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οδηγήθηκε η μετοχή της Δούρος μετά και την ανακοίνωση της εταιρίας ότι δεν θα δημοσιεύσει εγκαίρως τις οικονομικές καταστάσεις 2022. 

Οπως αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο:

Η εταιρεία ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και δυσχερειών, δεν θα δημοσιεύσει εγκαίρως τις Οικονομικές Καταστάσεις της για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022. 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video