ΧΑ: Νέο παράγωγο στον δείκτη MSCI Greece

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Τετάρτη 10/05/2023. Η διοικούσα επιτροπή του ΧΑ καθόρισε τους όρους και τις διαδικασίες βάσει των οποίων εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι σειρές και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

ΧΑ: Νέο παράγωγο στον δείκτη MSCI Greece

H Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέου παραγώγου προϊόντος «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη MSCI Greece Rebased Index», με ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 10/05/2023 και τον καθορισμό και τη σύνταξη νέας Απόφασης ΧΑ κατ’ Εφαρμογή του Κανονισμού, με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής προς διαπραγμάτευση του προϊόντος, τους όρους και τις διαδικασίες βάσει των οποίων εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι σειρές, τη μέθοδο υπολογισμού της ημερήσιας τιμής εκκαθάρισης, τους ειδικούς όρους κατάρτισης προσυμφωνημένων συναλλαγών και τους όρους ειδικής διαπραγμάτευσης.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την ίδια συνεδρίαση, ενέκρινε την τροποποίηση των Αποφάσεων 22 και 24 του ΔΣ ΧΑ αναφορικά με τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και τις προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών, λήξης και μη ορθής τήρησης των υποχρεώσεων Ειδικής Διαπραγμάτευσης στο προϊόν, καθώς και την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του προϊόντος από τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ALPHA FINANCE και EUROBANK EQUITIES, με ημερομηνία έναρξης των υποχρεώσεων Ειδικής Διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του προϊόντος, ήτοι την Τετάρτη 10/05/2023.

* Δείτε αναλυτικά για το νέο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video