ΧΑ: Στις 28 Απριλίου παύει η διαπραγμάτευση των προνομιούχων μετοχών της «Εριουργία 3Α»

Παύει η διαπραγμάτευση λόγω μετατροπής των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας σε ισάριθμες κοινές μετοχές.

ΧΑ: Στις 28 Απριλίου παύει η διαπραγμάτευση των προνομιούχων μετοχών της  «Εριουργία 3Α»

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 300.000 επιπλέον τεμαχίων του Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου, δεκαετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,250 ετησίως, ISIN GR0124039737, αρχικής εκδόσεως 24.01.2023, επανεκδόσεως 26.04.2023 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Παύση διαπραγμάτευσης των 245.000 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» (ISIN: GRS059064006) προκειμένου να μετατραπούν σε 245.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ISIN: GRS059063008), λόγω μετατροπής των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας σε ισάριθμες κοινές μετοχές.

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 2 Μαΐου 2023. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 245.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας είναι η Πέμπτη 4 Μαΐου 2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video