Νέο ασφαλιστικό - επενδυτικό πρόγραμμα από την Allianz

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, αλλά και προστασία της επένδυσης ακόμη και στην περίπτωση διακυμάνσεων των αγορών, σημειώνει η εταιρία.

Νέο ασφαλιστικό - επενδυτικό πρόγραμμα από την Allianz

Η Allianz Ελλάδος παρουσιάζει το Allianz Active4Life, ένα χρηματοοικονομικό – ασφαλιστικό προϊόν τύπου Unit Linked, που δημιούργησε η Allianz Global Life, εταιρεία του Ομίλου Allianz.

Οπως αναφέρει η ασφαλιστική, το νέο πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, αλλά και προστασία της επένδυσης ακόμη και στην περίπτωση διακυμάνσεων των αγορών, προσφέροντας απόδοση και εγγύηση σε μία μόνο λύση.

To Allianz Active4Life δίνει στους ασφαλισμένους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που οι ίδιοι θέτουν και επιτρέπει την ενεργητική διαχείριση των επενδύσεων, με την τεχνογνωσία του Ομίλου Allianz και των θυγατρικών του: Allianz Global Life, Allianz Global Investors και Allianz Investment Management.

Το πρόγραμμα Allianz Active4Life προσφέρει:

• 4 Διαφορετικές Επιλογές Επενδυτικής Στρατηγικής από την οικογένεια Allianz Strategy Select.

• Μείωση των κινδύνων της αγοράς, χάρη σε έναν καινοτόμο μηχανισμό εγγύησης επί του επενδυόμενου κεφαλαίου, αξιοποιώντας παράλληλα τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρουν οι αγορές, ακόμη και σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας.

• Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής στρατηγικής και εγγύησης κεφαλαίου σε κάθε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video