Autohellas: Από 28 Απριλίου η καταβολή μερίσματος €0,6175/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 24η Απριλίου 2023.

Autohellas: Από 28 Απριλίου η καταβολή μερίσματος €0,6175/μετοχή

Ανακοινώνεται από την «AUTOHELLAS» ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 20 Απριλίου 2023, το μέρισμα της χρήσης 2022 καθορίστηκε σε 0,65 Ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,6175 Ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Στο μικτό ποσό 0,65 Ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συνυπολογιστεί η προσαύξηση που αφορά τις 528.000 ίδιες μετοχές που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας προσαυξάνει το προς διανομή μέρισμα.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 24η Απριλίου 2023.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 25η Απριλίου 2023 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 28η Απριλίου 2023.

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video