Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Απριλίου 2023.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών «Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.

  • Διαγραφές Ομολόγων
    • Ομόλογο της εταιρείας «FRIGOGLASS SA» με κωδικό ISIN «XS2114234714» ονομαστικής αξίας έκδοσης €260εκ με λήξη 12.02.2025
    • Ομόλογο της εταιρείας «CORAL AE OIL CHEMICALS» με κωδικό ISIN «GRC8161185B1» ονομαστικής αξίας έκδοσης €90εκ με λήξη 11.05.2023
  • Νέοι Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factors)

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Απριλίου 2023

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video