ΧΑ: Οι αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Μαρτίου 2023.

ΧΑ: Οι αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών «Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.

  • Νέοι Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factors)

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Μαρτίου 2023

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video