Μοιράζει ως 2,13 εκατομμύρια ίδιες μετοχές η Motor Oil

Ποια στελέχη θα μοιραστούν μετοχές και ποιες δεσμεύσεις θα αναλάβουν. Στα 5,3 εκατ. ευρώ το κόστος από τη δωρεάν διάθεση τίτλων. Συγκαλείται Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μοιράζει ως 2,13 εκατομμύρια ίδιες μετοχές η Motor Oil

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκάλεσε η εισηγμένη στις 22 Μαρτίου, με θέματα τη α) δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ καθώς και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη, τη β) θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ανώτατα/ανώτερα διευθυντικά στελέχη και γ) τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ και προσωπικό ομίλου, μέσω δικαιώματος προαίρεσης.

Το σώμα των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τη δωρεάν διάθεση 280 χιλ. ιδίων μετοχών σε έξι στελέχη, που συγκροτούν την εκτελεστική διευθυντική ομάδα της Motor Oil. Τη μερίδα του λέοντος θα λάβει ο Ιωάννης Βαρδινογιάννης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος με 150 χιλ. μετοχές. Ακολουθούν με 35 χιλιάδες μετοχές έκαστος οι δύο αναπληρωτές CEO, Ι. Κοσμαδάκης και Π. Τζαννετάκης. Από 20 χιλ. μετοχές θα μοιραστούν τα υπόλοιπα τρία στελέχη.

Η διανομή διενεργείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: τα τρία εκτελεστικά μέλη (Ι. Βαρδινογιάννης, Ι. Κοσμαδάκης, Π. Τζαννετάκης) θα επαναδιοριστούν/επανεκλεγούν ως σύμβουλοι από την τακτική γενική συνέλευση της φετινής χρονιάς και οι υπόλοιποι τρεις θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μετά την τακτική γενική συνέλευση.

Ο Ι. Βαρδινογιάννης θα υπογράψει μονομερή δεσμευτική δήλωση προς τη Motor Οil, δηλώνοντας ότι θα παραμένει για τρία διαδοχικά χρόνια στη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου. Αντίστοιχη δέσμευση ζητείται και από τα άλλα πέντε στελέχη, με την προσθήκη όρου περί μη ανταγωνισμού για μια διετία, εφόσον τερματισθεί η εργασιακή τους σχέση με τη Motοr Oil εντός της τριετίας. Δεν τίθεται υποχρέωση διακράτησης.

Το κόστος για τη MOH από τη δωρεάν διάθεση θα ανέλθει σε 5,3 εκατ. ευρώ (18,95 ευρώ η μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή).

Επιπρόσθετα, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ως 550.000 ιδίων μετοχών σε ως 70 δικαιούχους καθώς και θέσπιση μακροπρόθεσμου (σ.σ. ως τον Οκτώβριο του 2029) προγράμματος διάθεσης ως 1.300.000 ιδίων μετοχών σε ως 100 στελέχη, μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video