ΔΕΗ: Στο 5,27% υποχώρησε το ποσοστό της Goldman Sachs

Ο διεθνής οίκος μείωσε το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης από επίπεδα 5,35% στις 22 Φεβρουαρίου.

ΔΕΗ: Στο 5,27% υποχώρησε το ποσοστό της Goldman Sachs

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοίνωσε, σύμφωνα και με τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 10.3.2023 από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., ότι στις 8.3.2023 η Goldman Sachs Group, Inc. κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities):

(α) 18.781.582 δικαιώματα ψήφου (ή 4,92%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 19.803.091 (ή 5,18%) στις 22.2.2023

(β) 1.356.337 δικαιώματα ψήφου (ή 0,36%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α του ν. 3556/2007, από 613.111 (ή 0,16%) στις 22.2.2023 και

(γ) 4.083 δικαιώματα ψήφου (ή 0,001%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, από 13.432 (ή 0,004%) στις 22.2.2023.

Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔEΗ Α.Ε. (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps)) διαμορφώθηκε στις 8.3.2023 σε 20.142.002 (ή 5,27%) από 20.429.634 (ή 5,35%) στις 22.2.2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video