Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής για τη μετοχή της ΕΛΤΟΝ

Ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής για τη μετοχή της ΕΛΤΟΝ

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 25/01/2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Optima bank Α.Ε.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την «Optima bank Α.Ε.»

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video