Τιμή-στόχο τα €17 δίνει για τη ΓΕΚ Τέρνα η Piraeus Securities

Η χρηματιστηριακή αναμένει σημαντική αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) στα 494 εκατ. ευρώ για το 2022 και 529 εκατ. ευρώ για το 2023, από 324 εκατ. ευρώ το 2021.

Τιμή-στόχο τα €17 δίνει για τη ΓΕΚ Τέρνα η Piraeus Securities

Τιμή-στόχο 17 ευρώ δίνει για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα η Piraeus Securities, σε νέα έκθεσή της για τον τίτλο. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝA στον τομέα των υποδομών έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός ελκυστικού χαρτοφυλακίου, η αξία του οποίου δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή της μετοχής.

Με βάση το επικαιροποιημένο μοντέλο αποτίμησης (SOTP) αυξάνεται η τιμή-στόχος στα 17 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας περιθώρια ανόδου 45% από τα τρέχοντα επίπεδα, διατηρώντας τη σύσταση Υπεραπόδοσης (Outperform).

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης των cash flow της εταιρείας είναι ότι έχει μια σταθερή και προβλέψιμη ταμειακή ροή, ώστε να καλύψει όλες τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες επενδύσεων αλλά και αποπληρωμών, αφήνοντας αρκετό χώρο για νέες επενδύσεις αλλά και βελτιωμένη μερισματική πολιτική.

Η χρηματιστηριακή αναμένει σημαντική αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) στα 494 εκατ. ευρώ για το 2022 και 529 εκατ. ευρώ για το 2023, από 324 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη στους μετόχους προβλέπεται να ανέλθουν στα 94 εκατ. ευρώ το 2022 και στα 112 εκατ. ευρώ το 2023. Να σημειωθεί ότι η χρηματιστηριακή αναμένει αύξηση και στη μερισματική απόδοση, με το μέρισμα να ανέρχεται σε 0,18 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022 και 0,27 για τη χρήση του 2023, έναντι 0,12 για το 2021.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η αξία του τομέα παραχωρήσεων εκτιμάται στα 760 εκατ. ευρώ (ή 7,3 ευρώ ανά μετοχή) και το βασικότερο με υψηλά διψήφια IRR για τα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή πρόκειται να αρχίσουν σύντομα. Πιο συγκεκριμένα το 50% της αξίας βρίσκεται στα τρία νέα έργα παραχωρήσεων, και πιο συγκεκριμένα α) Με 32,5% στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι, το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνει επιτυχημένα στον κλάδο των αεροδρομίων, β) Εγνατία Οδός - Παρά το τίμημα του 1,5 δισ. για την παραχώρηση, η ανάλυση δίνει θετική παρούσα αξία, ενώ υπολογίζει τις μερισματικές αποδόσεις του έργου στο σύνολο της διάρκειάς του σε 3,3 δισ. ευρώ προς τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, γ) το έργο του IRC στο Ελληνικό που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Hard Rock είναι ελκυστικό, δεδομένης της στρατηγικής τοποθεσίας και του χαμηλού ρυθμιστικού ρίσκου, με τα έσοδα τον πρώτο μόλις χρόνο της λειτουργίας του να υπολογίζονται σε 600 εκατ. ευρώ.

Η αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου (εκτός ΑΠΕ) εκτιμάται στα 450 εκατ. ευρώ (4,3 ευρώ ανά μετοχή) με βάση το μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών, ενώ η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή δυναμικότητας 877 MW αναμένεται να έχει 17% IRR.

Για τον τομέα ΑΠΕ (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) σημειώνεται ότι κάνει trade περίπου 14.0x EV/EBIDTA, που είναι 15-20% πάνω από τα επίπεδα παρόμοιων συναλλαγών στη χώρα (σε επίπεδο αποτίμησης χρησιμοποιείται η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση).

Στον τομέα της κατασκευής, η ΤΕΡΝΑ είχε ανεκτέλεστο 4,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 και με βάση τις εκτιμήσεις για δημοπράτηση έργων αξίας 10 δισ. ευρώ τα προσεχή χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη την ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο, η χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι η ΤΕΡΝΑ θα διασφαλίσει ένα μερίδιο αγοράς 20-25% επί αυτών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά την περίοδο 2023-27 η μητρική εταιρεία θα λάβει 0,8 δισ. ευρώ από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου από θυγατρικές και μαζί με τα 0,6 δισ. ευρώ μετρητά στο ταμείο, η ρευστότητα θα είναι παραπάνω από επαρκής, ώστε να καλύψει τις ανακοινωμένες επενδύσεις και αποπληρωμές χρέους αλλά και επιστροφές στους μετόχους.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video