Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Austriacard

Έγκριση από την Επ. Κεφαλαιαγοράς για την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου της Βιέννης.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Austriacard

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 976η/24.1.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «AUSTRIACARD HOLDINGS AG» για:

α) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων κοινών, ανώνυμων, μετά ψήφου μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου της Βιέννης και

β) τη μετέπειτα εισαγωγή των νέων κοινών, ανώνυμων, μετά ψήφου μετοχών της, οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την εταιρία, στις προαναφερθείσες Ρυθμιζόμενες Αγορές.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video