Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Πλαίσιο στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Πλαίσιο στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μιας εταιρείας στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην Πλαίσιο, η συμμετοχή των Κωνσταντίνου και Γεωργίου Γεράρδου ανήλθε στο 97,08% στις 19 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video