Αμοιβαία Κεφάλαια: Καθαρές εισροές 611 εκατ. ευρώ το 2022

Εντεκα συνεχή τρίμηνα συνεχίζεται η εισροή κεφαλαίων στον κλάδο. Ποιες κατηγορίες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το «παράδοξο» με τα μετοχικά α/κ Ελλάδας.

Αμοιβαία Κεφάλαια: Καθαρές εισροές 611 εκατ. ευρώ το 2022

Συνεχίστηκαν και το 2022 οι καθαρές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται οι ελληνικές ΑΕΔΑΚ, με την προσθήκη επιπλέον 611 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ειδικότερα, οι συνολικές ροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ συνέχισαν την αυξητική τους πορεία στο Q4 του 2022 για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι συνολικές εισροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο του 2020 έως και το τέλος της περυσινής χρονιάς να διαμορφωθούν στα 3,62 δισ. ευρώ.

Στα αξιοσημείωτα ωστόσο της περυσινής χρονιάς συγκαταλέγεται ότι στην κατηγορία που σημείωσε τις καλύτερες αποδόσεις (και μάλιστα θετικές) -δηλαδή στα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας- οι ροές ήταν αρνητικές! Αντίθετα, υπήρξαν σημαντικές εισροές σε κατηγορίες Α/Κ που υποχρεώθηκαν σε πτώση τιμών, επηρεασμένες από τις γενικότερες εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Συγκεκριμένα, το 2022 (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα με πηγή την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) τις μεγαλύτερες εισροές κατέγραψαν οι παρακάτω κατηγορίες Α/Κ:

  • Μικτά με +333,5 εκατ. ευρώ.
  • Σύνθετα Ειδικού Τύπου (πρόκειται για Α/Κ που οι αποδόσεις τους συνδέονται συνήθως με προσυμφωνημένες φόρμουλες) +171,1 εκατ. ευρώ.
  • Funds of Funds Μικτά με +99 εκατ. ευρώ.
  • Ομολογιακά Ελλάδας με +44,7 εκατ. ευρώ.
  • Funds of Funds Μετοχικά με +43 εκατ. ευρώ.
  • Ομολογιακά Διεθνή με +21,6 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας παρατηρήθηκαν εκροές της τάξεως των 46,5 εκατ. ευρώ, παρά την κυριαρχία τους στο μέτωπο των αποδόσεων κατά την προηγούμενη χρονιά.

Στα αξιοσημείωτα γεγονότα του 2022 συγκαταλέγεται και η έκδοση από τραπεζικές ΑΕΔΑΚ, Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που προβλέπουν την διανομή ετησίων «μερισμάτων» στους μεριδιούχους. Στην πράξη, πρόκειται για μια προσπάθεια των τραπεζών να προσφέρουν ικανοποιητικές ετήσιες αποδόσεις στους πελάτες τους μέσα από τα «κουπόνια» που θα εισπράττουν τα Ομολογιακά Α/Κ και ταυτόχρονα να καρπώνονται και οι ίδιες κάποια έσοδα από προμήθειες.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις, στις κινήσεις αυτές των τραπεζών αποδίδεται η αύξηση των εισροών στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, η οποία σε σημαντικό βαθμό έλαβε χώρα κατά το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video