Νέο σύστημα επιτήρησης στήνει η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Προγραμματίζονται επενδύσεις για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και την καλύτερη λειτουργία της ίδιας της ΕΚ, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Νέο σύστημα επιτήρησης στήνει η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για το 2023, το οποίο αποτελεί τμήμα του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2022-2027, ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την υλοποίηση επενδύσεων για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και την καλύτερη λειτουργία της ίδιας της ΕΚ, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει ενταχθεί η εισαγωγή συστήματος επιτήρησης της αγοράς, το οποίο περιλαμβάνει: α) Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρακολούθηση δεδομένων και β) Κυβερνοασφάλεια, άμυνα και ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Μέσω του ΕΣΠΑ, θα «τρέξει» ο στόχος για ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το 2023 περιλαμβάνει και σειρά άλλων στόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και μια σειρά κινήσεων για την ενίσχυση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video