Παντελάκης ΑΧΕ: Υψηλότερο κατά 51% το fair value της Ideal

Παντελάκης ΑΧΕ: Υψηλότερο κατά 51% το fair value της Ideal

Η Ideal, σημειώνει η χρηματιστηριακή είναι μια μοναδική επενδυτική εναλλακτική για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών με αποδεδειγμένο ιστορικό συγχωνεύσεων και εξαγορών. Διαθέτει έμπειρη επενδυτική ομάδα που εστιάζει στην δημιουργία αξίας πριν από την έξοδο από μια συμμετοχή. 

Στην ουσία, συνεχίζει, η Ideal προσφέρει το καλύτερο δύο κόσμων. Χάρη στο ότι είναι εισηγμένη, εκτός από τα καλύτερα επίπεδα διαφάνειας και ορατότητας, δεν υφίστανται δυσκολίες ρευστοποίησης που έχουν συνήθως τα private equities (PE). Επιπρόσθετα τμήμα από το μετοχικό της κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «χρήμα για εξαγορά»  σε περίπτωση που ένας πιθανός πωλητής επιθυμεί να συμμετάσχει στα ανοδικά περιθώρια.

Περιγράφοντας την στρατηγική η Παντελάκης σημειώνει ότι ισχύουν οι βασικές αρχές PE: αγόρασε έξυπνα/αγόρασε πειθαρχημένα, αναγνώρισε έγκαιρα, εφάρμοσε γρήγορα σωστά καθορισμένες πρωτοβουλίες δημιουργίας αξίας. Στη συνέχεια, επέλεξε και δώσε κίνητρα στη διοίκηση, κατένειμε αποτελεσματικά κεφάλαια, παρακολούθησε ενεργά και βγες από την επένδυση σε ευέλικτους χρονικούς ορίζοντες για να μεγιστοποιηθούν οι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις.

Το τρέχον χαρτοφυλάκιο επικεντρώνεται σε δύο τομείς, δηλαδή στον βιομηχανικό και στον ευρύτερο χώρο υπηρεσιών πληροφορικής, σημειώνει η Χρηματιστηριακή. Στέκεται στην πώληση έναντι 46 εκατ. ευρώ της ελληνικής εταιρείας ποτών Three Cents στην Coca-Cola HBC τον περασμένο Οκτώβριο από στην οποία η Ideal πέτυχε IRR 111%.

Η ανάλυση της Παντελάκης αποδίδει εύλογη αξία €5,3 ανά μετοχή που είναι 51% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό (3,5 ευρώ).

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video