Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην Πλαίσιο η συμμετοχή των Κωνσταντίνου και Γεωργίου Γεράρδου ανήλθε στο 96,89% στις 13 Ιανουαρίου 2023.

Επιπλέον, στην ΒΙΣ το ποσοστό της Hellenic Quality Foods αυξήθηκε στο 87,984% στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video