«Καμπάνα» €15.000 στην Capital ΑΕΠΕΥ έριξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Για παραβιάσεις οργανωτικών απαιτήσεων και εξωτερική ανάθεση σημαντικών επιχειρησιακών λειτουργιών επιβλήθηκε το πρόστιμο από την Κεφαλαιαγορά.

«Καμπάνα» €15.000 στην Capital ΑΕΠΕΥ έριξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 975η/11.1.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 15.000 στην εταιρία «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 (παρ. 5) του ν. 4514/2018 (Οργανωτικές Απαιτήσεις), σε συνδυασμό με την παρ. 2(ε) του άρθρου 31 του 2017/565 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της ΕΕ (Εξωτερική ανάθεση ουσιωδών και σημαντικών επιχειρησιακών λειτουργιών), καθώς και των διατάξεων της παρ. 1(στ) και 4 του άρθρου 21 του ίδιου Κανονισμού (Γενικές οργανωτικές απαιτήσεις).

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video