Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Πλαίσιο στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Πλαίσιο στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μίας εταιρείας στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην Πλαίσιο η συμμετοχή των Κωνσταντίνου και Γεωργίου Γεράρδου ανήλθε στο 96,67% στις 4 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video