Οι «πρωταθλητές» του 2022 στα αμοιβαία κεφάλαια

Αποδόσεις και ζημιές της περασμένης χρονιάς ανά κατηγορία. Ποια κατάφεραν να βρεθούν στις πρώτες θέσεις, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις ή περιορίζοντας τις απώλειες.

Οι «πρωταθλητές» του 2022 στα αμοιβαία κεφάλαια

Ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων που έπληξαν μέσα στο 2022 τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες) δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έτσι, μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψε το 2021, η πλειονότητα των μεριδιούχων υποχρεώθηκε πέρυσι σε σημαντικές απώλειες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασαν το 10%.

Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν αμοιβαία κεφάλαια που υπεραπέδωσαν έναντι των υπολοίπων, όπως για παράδειγμα:

  • Τα Ελληνικά Μετοχικά -το σύνολο σχεδόν των οποίων έκλεισε την περασμένη χρονιά με κέρδη-, εκμεταλλευόμενα την υπεραπόδοση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας έναντι των ξένων κεφαλαιαγορών. Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί επίσης το γεγονός ότι -σε αντίθεση με τα όσα συνέβαιναν επί μακρά σειρά ετών- το 2022 είχαν καλύτερη συμπεριφορά τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας που εστίασαν σε τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, από εκείνα που έδωσαν έμφαση στα μεσαία και στα μικρά «χαρτιά» του ΧΑ.
  • Τα αμοιβαία κεφάλαια που τοποθετούνται σε δολαριακά προϊόντα (εκτός μετοχών), λόγω και της ανατίμησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ.
  • Το εξειδικευμένο Μετοχικό F&F A/K Εμπορευματικών Αξιών της NN που τοποθετείται σε εμπορεύματα (ευνοημένο από την άνοδο που σημείωσαν τα υποκείμενα προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε δολάρια).
  • Ελάχιστα Α/Κ των άλλων κατηγοριών που κατέγραψαν κέρδη, όπως για παράδειγμα το Optima Greek Balanced Μικτό Εσωτερικού (+1,68%), το οποίο πρόκειται για το μόνο Μικτό Α/Κ που σημείωσε άνοδο το 2022 (παρά την έντονη πτώση στην οποία υποχρεώθηκε η εγχώρια ομολογιακή αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων) και απευθύνεται σε λιανικούς (ατομικούς) επενδυτές.

Οι «πρωταθλητές» ανά κατηγορία

Funds of Funds Μετοχικά: Μόνο το NN Εμπορευματικών Αξιών από τα 40 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας κατέγραψε κέρδη (+16,64%), ενώ τα υπόλοιπα υποχρεώθηκαν σε απώλειες που έφτασαν ακόμη και στο -17,44%. Τις σχετικά μικρότερες ζημίες κατέγραψαν τα Α/Κ Πειραιώς Μετοχικό (-10,72%) και Alpha Cosmos Stars USA (-11,54%).

Funds of Funds Μικτά: Σε απώλειες που έφτασαν ακόμη και στο -15,39% υποχρεώθηκε το σύνολο των 39 Α/Κ της κατηγορίας, με περισσότερο αμυντική συμπεριφορά να επιδεικνύουν τα Πειραιώς Low Volatility (-4,53%), Alpha LUX Global Defensive ESG (-4,78%) και Eurobank LF Global Low (-7,75%).

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Απώλειες έως και -19,75% κατέγραψαν μέσα στο 2022 και τα 21 Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των ΝΝ Διεθνών Ανεπτυγμένων Αγορών (-6,45%), Alpha Global Blue Chips (-6,73%) και Eurobank I LF Global Equities (-8,40%).

Μετοχικά Διεθνή: Πτώση έως 17,53% υπέστη το σύνολο των Α/Κ της κατηγορίας, με τις μικρότερες απώλειες να σημειώνουν τα Α/Κ 3Κ Μετοχικό Διεθνές (-9,84%) και Piraeus Private Banking Megatrends Global Equities (-14,61%).

Μετοχικά Ελλάδας: Η έντονη υπεραπόδοση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας έκανε τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας να ξεχωρίσουν, καθώς έκλεισαν με άνοδο τα 39 από τα 41! Τις υψηλότερες θετικές αποδόσεις σημείωσαν τα NN Υψηλής Κεφαλαιοποίησης (+15,6%), Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού (U) (+9,01%), ΝΝ Hellas Μετοχικό (Θ) (+7,23%), Piraeus Private Banking ESG Greek Equity Fund (+6,95%) και Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (+6,78%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Σε απώλειες έχουν υποχρεωθεί και τα επτά Α/Κ της κατηγορίας, με τις μικρότερες να τις καταγράφουν τα Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund (-2,41%) και Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (U) (-7,25%).

Μικτά: Συχνά λέγεται ότι η κατηγορία των Μικτών Α/Κ είναι αυτή που απαιτεί την καλύτερη διαχείριση, λόγω των πολυπληθέστερων επιλογών στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που μπορεί να ακολουθηθεί. Εν πάση περιπτώσει, από τα πενήντα Α/Κ της κατηγορίας, τα τρία εξ αυτών κατάφεραν να σημειώσουν άνοδο μέσα στο 2022 (Optima Greek Balanced +1,68%, Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (Institutional) +0,42% και Alpha Συντηρητικό Ελληνικό Μικτό Institutional +0,32%), ενώ ακολούθησαν τα Thetis Μικτό (-0,21%), Τρίτων Μικτό (-2,23%) και Δήλος Μικτό (-3,53%).

Ομολογιακά Διεθνή: Μόλις 7 από τα 52 Α/Κ της κατηγορίας σημείωσαν άνοδο την περυσινή χρονιά και μάλιστα πρόκειται για Α/Κ που εστιάζουν σε δολαριακούς τίτλους (θετική επίδραση από την ανατίμηση του νομίσματος έναντι του ευρώ). Τις υψηλότερες αποδόσεις σημείωσαν τα Δήλος Δολαριακό (+2,57%), Eurobank I LF Income Plus $ (+2,15%) και Eurobank GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού (+1,89%).

Ομολογιακά Ελλάδας: Η άνοδος των επιτοκίων επηρέασε αρνητικά τις τιμές τόσο των κρατικών όσο και των εταιρικών ομολόγων, με αποτέλεσμα μόλις δύο από τα 48 Α/Κ της κατηγορίας να καταγράψουν κέρδη τη χρονιά που μας πέρασε (Eurobank GF Target Maturity Σειρά DIS +1,09% και Eurobank DIS GF Target Maturity II +0,05%).

Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Στο «μείον» έκλεισαν πέρυσι και τα επτά Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερη επίδοση το -1,70% του Interamerican Ι Δολαρίου Ομολογιακό.

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον δείκτη αναφοράς (benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός ευρωζώνης, επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video