ΟΔΔΗΧ: Επιτόκιο 2,18% σε έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.476 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

ΟΔΔΗΧ: Επιτόκιο 2,18% σε έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,18%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.476 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video