Διαγράφονται από το ΧΑ οι μετοχές της ΓΕ Δημητρίου

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του από την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Διαγράφονται από το ΧΑ οι μετοχές της ΓΕ Δημητρίου

Σε συνέχεια της από 29.12.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του από την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video