ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες λόγω χαμηλής διασποράς της Πλαίσιο

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίασης της Δευτέρας 2 Ιανουαρίου 2023

ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες λόγω χαμηλής διασποράς της Πλαίσιο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιεί, ότι σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των δεικτών, οι μετοχές της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» θα αφαιρεθούν από τις συνθέσεις των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν λόγω χαμηλής διασποράς (free float).

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τις συνθέσεις των δεικτών και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με συντελεστή στάθμισης (free float) 21% και συντελεστή capping 1.0.

  • Δείκτης ATHEX Select

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με συντελεστή στάθμισης (free float) 21% και συντελεστή capping 1.0.

  • Δείκτης ATHEX ESG

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 7.48% και συντελεστή capping 1.0.

  • Δείκτης FTSE/XA Mid Cap

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης (free float) 21%.

  • Δείκτης FTSE/XA Αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

  • Δείκτης FTSE/XA Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» με συντελεστή στάθμισης (free float) 53% και συντελεστή capping 0.381544.

  • Δείκτης FTSE/XA Εμπόριο

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίασης της Δευτέρας 2 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video