Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2022.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην Πλαίσιο η συμμετοχή των Κωνσταντίνου και Γεωργίου Γεράρδου ανήλθε στο 82,18% στις 22 Δεκεμβρίου 2022.

Αντίστοιχα στη Lavipharm, το ποσοστό της Lavipharm Group Holding διαμορφώθηκε στο 61,85% και της T&A Holdings στο 4,17% στις 23 Δεκεμβρίου 2022.

Παράλληλα, το ποσοστό ιδίων μετοχών στην Μυτιληναίος ανήλθε στο 5,0392% και στην CNL Capital στο 5,29% στις 22 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video