Lavipharm: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης ανέρχονται σε €51.286.100,48 και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €1,5 εκατ. τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση ανήλθαν σε €49,8 εκατ.

Lavipharm: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ

Η «LAVIPHARM A.E.»  ανακοινώνει ότι από την 23.12.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 150.841.472 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης και δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την από 30.08.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής «Αύξηση»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Επιτροπή») κατά τη συνεδρίασή της στις 22.12.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 150.841.472 Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της Επιτροπής, αποφασίστηκε η μεταφορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Εταιρείας.

Το από 20.12.2022 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία καταχώρισε στο Γ.Ε.ΜΗ. το ως άνω πρακτικό περί πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού της σχετικά με το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη της Αύξησης.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης ανέρχονται σε €51.286.100,48 και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €1,5 εκατ. τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση ανήλθαν σε €49,8 εκατ.

Με βάση την από 3.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου για τα έτη 2022-2026, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού ύψους περίπου €66,2 εκατ. (βλ. ενότητα 3.3.2.1 «Τρέχουσες και Σκοπούμενες επενδύσεις» του από 24.11.2022 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας) τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν στα ακόλουθα επενδυτικά προγράμματα:

1. Ποσό €34 εκατ. θα καταβληθεί για την εξόφληση μέρους του συνολικού Ανταλλάγματος Απόκτησης Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου (όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.15.2 «Σύμβαση Αγοράς Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου» του από 24.11.2022 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

2. Ποσό περίπου €1,3 εκατ., θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για τη χρηματοδότηση του συνόλου του επενδυτικού προγράμματος για κατασκευαστικές εργασίες στους χώρους των εγκαταστάσεων της Εταιρείας στον δήμο Παιανίας και ειδικότερα για την κατασκευή ειδικών χώρων συγκεκριμένων προδιαγραφών με σκοπό την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, την προετοιμασία χώρων για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για αρχιτεκτονικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες, δαπανών για έκδοση αδειών.

3. Ποσό περίπου €6,1 εκατ., θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για τη χρηματοδότηση του συνόλου του επενδυτικού προγράμματος για την αγορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανών και συστημάτων μηχανών και συμπληρωματικού εξοπλισμού) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον δήμο Παιανίας.

Ειδικότερα, τα ως άνω κεφάλαια θα διατεθούν για την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής και τη βελτίωση παλαιών γραμμών παραγωγής για τη διαδερμική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία τους, όπως δοκιμαστικές παραγωγές, αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, εργατικών και γενικών βιομηχανικών.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν για την αγορά μηχανής επίστρωσης, μηχανής κοπής films, μηχανής διαμόρφωσης σχήματος, μηχανής επικόλλησης ετικετών, ειδικού θαλάμου απομόνωσης επικίνδυνων ουσιών, μηχανής χρωματογραφίας, δοχείων ανάδευσης (mixer) για παραγωγή φαρμακευτικής γέλης, μηχανής συσκευασίας και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.

4. Ποσό περίπου €1,4 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για τη χρηματοδότηση του συνόλου του επενδυτικού προγράμματος για την αγορά οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον δήμο Παιανίας.

5. Ποσό περίπου €7,0 εκατ., θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους €11,8 εκατ., για την κάλυψη δαπανών ανάπτυξης νέων προϊόντων, ήτοι δαπανών αδειοδοτήσεων κυκλοφορίας νέων φαρμακευτικών προϊόντων, δαπανών δια την εκπόνηση μελετών και δαπανών για πιλοτικές παραγωγές νέων προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video