Εθνική Χρηματιστηριακή: Νέα τιμή-στόχος τα 31,20 ευρώ για τη Mytilineos

Η νέα και πιο απλουστευμένη δομή θα βοηθήσει τον όμιλο στο στόχο του να ξεκλειδώσει την πραγματική αξία όλων των δραστηριοτήτων του.

Εθνική Χρηματιστηριακή: Νέα τιμή-στόχος τα 31,20 ευρώ για τη Mytilineos

Η ETE Χρηματιστηριακή δίνει σύσταση outperform για τη Mytilineos με τιμή-στόχο 31,20 ευρώ ανά μετοχή και άνω του 60% ανοδικό περιθώριο από τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός ανοίγει τον δρόμο για να φανερωθούν οι κρυμμένες αξίες του ομίλου.

Ο τίτλος είναι διαπραγματεύσιμος με δείκτες αποτίμησης EV/EBITDA και Ρ/Ε για το 2023 4,1 φορές και 4,8 φορές, οι οποίοι δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τα προσόντα της και τη μοναδική δυναμική ανάπτυξής του. Η πρωτοπορία του Ομίλου μεταξύ των εγχώριων εισηγμένων σε πρακτικές ESG αντικατοπτρίζεται από την είσοδό της στον δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets.

Ο νέος μετασχηματισμός και η νέα δομή περιλαμβάνει βασικούς πυλώνες την ενέργεια και τα μέταλλα, ενώ δύο νέες θυγατρικές στους τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων θα δημιουργηθούν μέσω διπλής απόσχισης. Με αυτόν τον νέο διαρθρωτικό μετασχηματισμό, η Mytilineos στοχεύει να εξασφαλίσει τη μελλοντική ανάπτυξη, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, να μεγιστοποιήσει τις εσωτερικές συνέργειες και να εκσυγχρονίσει την εταιρική διακυβέρνηση.

Κατά την άποψη της ETE Χρηματιστηριακή, η νέα δομή της Mytilineos στοχεύει επίσης να ρίξει περισσότερο φως σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου, καθιστώντας τον πιο διαφανή, πράσινο, διεθνή, καινοτόμο και ευέλικτο, με τον οποίο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις, να αδράξει νέες ευκαιρίες και να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτή η νέα και πιο απλουστευμένη δομή θα βοηθήσει τον Όμιλο στον στόχο του να ξεκλειδώσει την πραγματική αξία όλων των δραστηριοτήτων του (ιδίως των σχετικών με την ενέργεια, με έμφαση στις ΑΠΕ), αυξάνοντας έτσι την κεφαλαιοποίησή της και επιτυγχάνοντας αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας για το χρέος της.

Συνεχίζεται η σταθερή δυναμική αύξησης των κερδών

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Mytilineos θα είναι σε θέση να μεταφέρει τα οικονομικά της μεγέθη στο επόμενο επίπεδο από φέτος και μετά, παρά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, αντανακλώντας τα οφέλη των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων της, των ποιοτικών περιουσιακών στοιχείων και των νέων επενδύσεων. Ως εκ τούτου, αναμένει ότι η Mytilineos θα ανακοινώσει καθαρά κέρδη ομίλου φέτος της τάξης των 474 εκατ. ευρώ (αύξηση 193% σε ετήσια βάση, πολύ πάνω από τις αρχικές προβλέψεις), EBITDA 786 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 119% σε ετήσια βάση (consensus στα 723 εκατ. ευρώ).

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες της διοίκησης και οι νέες επενδύσεις (νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου CCGT 826MW, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου, σημαντική επέκταση των ΑΠΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό), θα επιτρέψουν στον όμιλο να παραμείνει σταθερά σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε ότι τα EBITDA και κέρδη ανά μετοχή (EPS) του ομίλου θα αυξηθούν με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, την περίοδο 2021-2024, 43% και 59% αντίστοιχα, με τους κινδύνους να είναι ανοδικοί, κατά την άποψη της χρηματιστηριακής.

Το ιδιαίτερα παραγωγικό επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου (πλατφόρμα ΑΠΕ, αποδοτικότητα μονάδων CCGT, κυριαρχία στο εμπόριο φυσικού αερίου) συνεπάγεται ότι το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα την περίοδο 2022-2024 θα προχωρήσει. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στη μόχλευση, με τον καθαρό δανεισμό/EBITDA να μειώνεται διαρκώς σε 1,1 φορές το 2023 (από 1,3 φορές φέτος), ενώ παράλληλα θα καταβάλει ισχυρά μερίσματα (6,3%-8,6% μερισματικές αποδόσεις το 2022-2024).

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video