Medicon: Διανέμει προσωρινό μέρισμα €0,11/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023.

Medicon: Διανέμει προσωρινό μέρισμα €0,11/μετοχή

Η “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 20ης Δεκεμβρίου 2022 αποφάσισε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022 συνολικού ποσού 500.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1131320006 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με το καθαρό προς καταβολή ποσό ανά μετοχή (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου ως ανωτέρω αναγράφεται).

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2022.

Με τη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίστηκαν οι παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023 (Record Date).

Η πληρωμή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023,

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video