Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Prodea στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2022.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Prodea στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μιας εταιρείας στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην Prodea η συμμετοχή της Castlelake ανήλθε στο 92,04% στις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video