Αμοιβαία με μέρισμα εναντίον… καταθέσεων: Μπήκε «στο χορό» και η Εθνική

Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 5ετούς διάρκειας που θα καταβάλλει κάθε χρόνο μέρισμα στους μεριδιούχους λανσάρει και η Εθνική Τράπεζα, μετά την Πειραιώς. Τα χαρακτηριστικά.

Αμοιβαία με μέρισμα εναντίον… καταθέσεων: Μπήκε «στο χορό» και η Εθνική

Μετά την Τράπεζα Πειραιώς που εξέδωσε αντίστοιχο προϊόν τον προηγούμενο μήνα, έρχεται τώρα ο Όμιλος της Εθνικής να λανσάρει και αυτός μέσω της θυγατρικής του ΑΕΔΑΚ (NBG Asset Management), Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο πενταετούς χρονικής διάρκειας, το οποίο θα προχωρά κάθε χρόνο στη διανομή μερίσματος προς τους μεριδιούχους του.

Ειδικότερα, πρόκειται για προϊόν που απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές και κυρίως σε όσους από τους αποταμιευτές επιζητούν καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με τα πολύ χαμηλά προσφερόμενα επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων (γύρω στο 0,7% για τους προθεσμιακούς λογαριασμούς).

Συγκεκριμένα, το Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δήλος Extra Income ξεκινά τη λειτουργία του στο τέλος της φετινής χρονιάς (καταληκτική προθεσμία συμμετοχής η 29η/12/2022) και η ζωή του θα εκπνεύσει στο τέλος Δεκεμβρίου του 2027. Με τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει θα αποκτήσει ομολογιακούς τίτλους τους οποίους προτίθεται να διακρατεί έως τη λήξη τους.

Έτσι, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα οι μεριδιούχοι:

  • Πρώτον, προβλέπεται να καρπώνονται κάθε χρόνο μέρισμα (για το 2023 εκτιμάται μια απόδοση γύρω στο 2,2%), το οποίο θα προέρχεται ουσιαστικά από την είσπραξη των κουπονιών των ομολόγων του Α/Κ.
  • Δεύτερον, στη λήξη της πενταετίας θα μπορούν να προσδοκούν και κάποια υπεραπόδοση, καθώς -εκτός των άλλων- πολλά από τα ομόλογα θα αποκτηθούν στο τέλος του 2022 με τιμές χαμηλότερες του «100» (κάτω από την ονομαστική τους αξία).
  • Τρίτον, μπορούν να ρευστοποιούν οποτεδήποτε τα μερίδιά τους μέσα στην πενταετία, αλλά στην (τότε) τρέχουσα αποτίμησή τους.

Όλα αυτά βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πιστωτικό γεγονός (default) σημαντικής έκτασης στα ομόλογα που θα αποκτήσει το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Τόσο το μέρισμα, όσο και η ενδεχόμενη υπεραξία στη λήξη της επένδυσης είναι αφορολόγητες για τους μεριδιούχους. 

Η έκδοση τέτοιων προϊόντων αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επενδυτών χαμηλού ρίσκου (δυνατότητα τοποθέτησης και μικρών ποσών, στην περίπτωση της Εθνικής από 3.000 ευρώ και πάνω) που επιθυμούν μια απόδοση καλύτερη από αυτή των τραπεζών και μια αρκετά ικανοποιητική ρευστότητα (πχ ετήσια μερισματική απόδοση).

Από την άλλη πλευρά όμως, εξυπηρετεί και τους ίδιους τους τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι:

  • Αυτή την περίοδο διαθέτουν υπερβάλλουσα ρευστότητα (άρα δεν φοβούνται να χάσουν τμήμα των καταθέσεών τους, οι οποίες άλλωστε είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις χορηγήσεις τους).
  • Αντί να καταβάλουν τόκους στους πελάτες-καταθέτες τους, οι θυγατρικές τους ΑΕΔΑΚ θα εισπράττουν προμήθειες διαχείρισης από τους μεριδιούχους τους.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video