Pantelakis Χρηματιστηριακή: Top picks Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα

Διατήρηση της υπεραπόδοσης των ελληνικών τραπεζών αναμένει η χρηματιστηριακή. Οι τιμές-στόχοι, οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Pantelakis Χρηματιστηριακή: Top picks Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα

Οι τιμές-στόχοι της Pantelakis Χρηματιστηριακής για τις εγχώριες τράπεζες είναι: Τράπεζα Πειραιώς, σύσταση οverweight και τιμή-στόχος τα €2,25, για την Εθνική Τράπεζα, σύσταση οverweight και τιμή-στόχος τα €5,20, για τη Eurobank, σύσταση οverweight και τιμή-στόχος το €1,45 και τέλος, Alpha Bank, σύσταση οverweight και τιμή-στόχος το €1,40.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι εγχώριες τράπεζες πρόκειται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι των ομοειδών της ΕΕ, καθώς οι ανοδικοί άνεμοι των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) αντισταθμίζουν τους αντίθετους ανέμους του κόστους των προβλέψεων (CoR).

Παράλληλα, η εστίαση των επενδυτών θα μετατοπιστεί σταδιακά από την ποιότητα του ενεργητικού στο κόστος καταθέσεων καθώς προχωρά το έτος.

Η σύσταση είναι οverweight για τον τομέα αλλά η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει την καλύτερη σχέση κινδύνου/απόδοσης, η Εθνική Τράπεζα τη μεγαλύτερη προστασία από πτωτικές τάσεις και προτιμώνται, εξηγεί η χρηματιστηριακή.

Το re-rating έχει ακόμη δρόμο μπροστά του και δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν μια σπάνια υπεραπόδοση το 2022 έναντι της τοπικής αγοράς και, κυρίως, σε σχέση με τις αντίστοιχες τράπεζες της ΕΕ. Οι εγχώριοι όμιλοι όχι μόνο μείωσαν σημαντικά το ρίσκο (μέσω της ταχείας αποκατάστασης του ισολογισμού), αλλά και αύξησαν την αποδοτικότητα ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) σε μέσο όρο 9%, πολύ πάνω από την αρχική καθοδήγηση και τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Επιπλέον, εισέρχονται στο αβέβαιο 2023 με ελκυστική αποτίμηση 0,4 φορές σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας έναντι 0,6 φορές για τις τράπεζες της ΕΕ και υψηλότερη για τις τράπεζες των ΕΜ και με διακριτά πλεονεκτήματα.

Η ελληνική οικονομία πρόκειται να υπεραποδώσει έναντι των ομοειδών της ΕΕ

Ο εκκολαπτόμενος (αντί για γερασμένος) πιστωτικός κύκλος θωρακίζει τους εγχώριους ομίλους από σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού και η ρευστότητα στους ισολογισμούς, τα χαρτοφυλάκια δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, η συγκεντρωμένη κλαδική δομή και η εμπορική (και όχι επενδυτική) εστίαση διασφαλίζουν ότι οι εγχώριες τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την αύξηση του NII λόγω των επιτοκίων.

Στρέφοντας το βλέμμα στους πιθανούς καθοδικούς κινδύνους, οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για την ποιότητα του ενεργητικού. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή είναι αρκετά εποικοδομητική σε αυτό το μέτωπο (ειδικά για τις οργανικές επιδόσεις στο CoR με +20 μ.β., κοντά στο 1%) και βλέπει μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών. Καθώς προχωρά το έτος, αναμένει ότι η εστίαση θα μετατοπιστεί στην αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, με δύο μεγάλους άγνωστους παράγοντες: Τα «τερματικά» επιτόκια καταθέσεων και την έκταση της μετατόπισης προς τον χρόνο: τα κέρδη θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ πιο ευαίσθητα σε αυτά παρά σε μια περαιτέρω αύξηση του συντελεστή CoR.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕ και η Πειραιώς είναι σε καλύτερη θέση, με ένα μείγμα πλεονάζουσας ρευστότητας, χαμηλών δανείων/καταθέσεων και υψηλό μερίδιο σε φθηνές καταθέσεις.

Η χρηματιστηριακή αποτιμά τις μετοχές των τραπεζών μέσω ενός υποδείγματος Gordon, λαμβάνοντας ρητά υπόψη το πλεόνασμα/έλλειμμα κεφαλαίου και εφαρμόζοντας ένα επιπλέον στρώμα προεξόφλησης για τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή του TXΣ. Καθώς η μείωση του κινδύνου πλησιάζει στο τέλος της, οι επενδυτές θα εστιάζουν όλο και περισσότερο στον δείκτη P/E παρά στους πολλαπλασιαστές P/B.

Συνολικά, παρά το ράλι του δεύτερου εξαμήνου, η Πειραιώς ξεκάθαρα στέκεται με το καλύτερο προφίλ κινδύνου/απόδοσης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της με 0,3 φορές τη λογιστική αξία και προσφέρει τεράστιο περιθώριο ανόδου ενώ οι κίνδυνοι έχουν πλέον μειωθεί. Αν και οι άλλες τρεις μετοχές είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους (όσον αφορά το βασικό σενάριο ανόδου), πιστεύει ότι η ΕΤΕ απολαμβάνει ένα μικρό προβάδισμα, προσφέροντας καλύτερη προστασία έναντι των καθοδικών κινδύνων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

Οι τράπεζες είναι προσανατολισμένες στο μακροοικονομικό σκηνικό και τις τιμές των ακινήτων. Στην κορυφή, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τις επερχόμενες εκλογές, τον όγκο των δανείων (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με το RRF) και τα spreads, την τιμολόγηση στις καταθέσεις, την εκτέλεση των εκκρεμών συναλλαγών των ΜΕΑ (NPEs) και άλλων ανόργανων ενεργειών, την έγκριση του SSM για την επαναφορά των μερισμάτων και τα σχέδια αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video