Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2ο τοκομερίδιο είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού από 22.06.2022 έως 22.12.2022 είναι η Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Το συνολικό μικτό ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 4.075 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των € 93,215.625, ήτοι ποσό € 22.875 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22η Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video