B&F: Διανέμει προμέρισμα €0,53/μετοχή

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 07/12/2022.

B&F: Διανέμει προμέρισμα €0,53/μετοχή

Η Εταιρεία «B&F» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 07/12/2022 αποφάσισε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022 με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 όπως εγκρίθηκαν με το από 29/09/2022 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη του τους όρους του ΚΟΔ όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους του ΚΟΔ (όρος 8.2.κ), όπως έχει τροποποιηθεί με την από 18/10/2022 απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων, για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, προκύπτει ότι η Εταιρεία έως σήμερα έχει καταβάλει μερίσματα ύψους €6.960.932,77 και κατά συνέπεια, μετά και την κατάργηση του όρου 8.2. (μ) του ΚΟΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου 2022 και τις προηγούμενες χρήσεις υπολείπεται ποσό ύψους €4.658.142,31 έως του ποσοστού του 75% των καθαρών μετά φόρων κερδών.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού €2.500.000, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό €0,56635186 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 διαμορφώνεται σε €0,53803427 ανά μετοχή.

Η καταβολή του ως άνω προσωρινού μερίσματος πληροί τις εκ του νόμου και του ΚΟΔ προϋποθέσεις, ήτοι δεν υπερβαίνει το 75% των καθαρών μετά φόρων κερδών που έχει πραγματοποιήσει η Εταιρεία ενώ παράλληλα ο Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA παραμένει μικρότερος ή ίσος του 3,5.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 07/12/2022.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο από 15/12/2022 έως και 15/03/2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video