ΧΑ: Από 18 Νοεμβρίου εκτός ταμπλό οι μετοχές της Byte

Oι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του XA.

ΧΑ: Από 18 Νοεμβρίου εκτός ταμπλό οι μετοχές της Byte Σε συνέχεια της από 17.11.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του από την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video