ΧΑ: Από 24 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση 271.448.946 warrants της Attica Bank

Θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΑ: Από 24 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση 271.448.946 warrants της Attica Bank Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 271.448.946 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών της εταιρείας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.» (ISIN: GRR000000077), στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video