Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου 2022

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών «Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.
  • Εισαγωγές Ομολόγων
Ομόλογο έκδοσης 01.11.2022 της εταιρείας «ALPHA BANK SA» με κωδικό ISIN «XS2549772924» ονομαστικής αξίας έκδοσης €400εκ με κουπόνι 7.0%
  • Νέοι Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factors)
 

 Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου 2022

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video