ΟΔΔΗΧ: Συμπληρωματικές προσφορές 187,5 εκατ. στη δημοπρασία εντόκων

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

ΟΔΔΗΧ: Συμπληρωματικές προσφορές 187,5 εκατ. στη δημοπρασία εντόκων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Αυγούστου 2022, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης στο 99,886.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video