Γιατί να αγοράσετε μετοχές;

Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν μετοχές είναι πολύ απλός: Για να βγάλουν λεφτά. Για την πλειονότητα των ανθρώπων, όμως, το να βγάλουν λεφτά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Από την άλλη, όμως, αγοράζοντας μετοχές, στόχος είναι η αποκόμιση κερδών, απολαμβάνοντας τα όποια θετικά απορρέουν από τη συγκεκριμένη κίνηση.

Γιατί να αγοράσει κάποιος μετοχές

Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν μετοχές είναι πολύ απλός: Για να βγάλουν λεφτά. Για την πλειονότητα των ανθρώπων, όμως, το να βγάλουν λεφτά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Το χρήμα αποτελεί απλά το μέσον εκείνο με το οποίο θα μπορέσουν να ζήσουν μια άνετη ζωή. Από την άλλη, όμως, αγοράζοντας μετοχές, στόχος είναι η αποκόμιση κερδών, απολαμβάνοντας τα όποια θετικά απορρέουν από τη συγκεκριμένη κίνηση.

Ωστόσο η επένδυση σε μετοχές δεν είναι δρόμος μονής κατεύθυνσης. Με άλλα λόγια, υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως άλλωστε έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, οι επενδυτές να χάσουν χρήματα από την τοποθέτησή τους σε μετοχές. Στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο να χάσει κάποιος χρήματα έχοντας επενδύσει σε μετοχές. Ωστόσο, αναλύοντας τις τάσεις που έχουν εκδηλωθεί στις αγορές μετοχών κατά το παρελθόν, είναι φανερό πως η τοποθέτηση σε αυτές δύναται να προσφέρει ελκυστικά κέρδη.

Αυτό που πρέπει, όμως, να θυμάται κάποιος είναι ότι οφείλει να επενδύει μόνο το ποσό εκείνο που έχει τη δυνατότητα να χάσει. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι χρειάζονται ορισμένες προσπάθειες ώστε να γίνει καλός επενδυτής. Με άλλα λόγια, αφενός θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο ώστε να αποκτήσει πληροφόρηση για τις διάφορες αγορές και αφετέρου να καταναλώσει ενέργεια ώστε να παραμένει ενήμερος σε ημερήσια βάση. Μιλώντας γενικότερα όμως, και με την προϋπόθεση ότι κάποιος θα επενδύσει σε βάθος τουλάχιστον πέντε ετών και εξετάζοντας τα ιστορικά στοιχεία, προκύπτει ότι η αγορά μετοχών έχει προσφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη από οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης.

Δεν υπάρχει βέβαια εξασφάλιση ότι οι τάσεις του παρελθόντος θα επαναληφθούν και στο μέλλον. Οι τάσεις προκύπτουν με βάση μέσες στατιστικές αποδόσεις οι οποίες με τη σειρά τους προκύπτουν με βάση συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία που κινούνται, όμως, σε μεγάλο φάσμα.

Η απώλεια κεφαλαίου πάντως δεν είναι αποτέλεσμα μόνο λανθασμένων επενδυτικών επιλογών. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα κακοδιαχείρισης ή ακόμα και απάτης που προέκυψε κατά τη διαδικασία απόκτησης των μετοχών. Η γνώση αποτελεί δύναμη για τον επενδυτή και στόχος αυτής της σειράς μαθημάτων είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να μεγιστοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε μετοχές, και να ελαχιστοποιήσει τα μειονεκτήματα.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως τα μαθήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για τον επενδυτή εκείνον που δεν διαθέτει γνώσεις και για λόγους σωστής κατανόησης ορισμένοι όροι έχουν απλοποιηθεί. Με άλλα λόγια, δεν έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός κατάρτισης για εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χρηματιστήριο. Οι αναγνώστες αυτού του εγχειριδίου θα πρέπει να το κατανοήσουν τη φιλοσοφία με την οποία έχει αναπτυχθεί. Το “stocklearning.gr” περιλαμβάνει και ορισμένα πιο προηγμένα μαθήματα, εάν κάποιος επιθυμεί να εμβαθύνει στον κόσμο της επένδυσης σε μετοχές.

Μερίσματα

Οι μετοχές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές επειδή οι αποδόσεις τους προσμετρούνται με δυο τρόπους – από την αύξηση της τιμής της μετοχής (που είναι γνωστή ως «ανατίμηση κεφαλαίου») και από τα μερίσματα που αποδίδονται στους μετόχους (ή από το εισόδημα όπως συχνά αποκαλείται). Τα μερίσματα δύναται να αποδοθούν έως δυο φορές τον χρόνο (με τη μορφή προμερίσματος και με το υπόλοιπο του μερίσματος μετά το τέλος της οικονομικής χρήσης), ενώ για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση κεφαλαίου κάποιος μπορεί να τα επανεπενδύσει.

Εκτός των μερισμάτων, οι μετοχές αποτελούν ασπίδα προστασίας έναντι του πληθωρισμού, ενώ έχουν και τον δικό τους ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτά τα στοιχεία είναι που διαφοροποιούν τις μετοχές από τους καταθετικούς λογαριασμούς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, που συνήθως αποδίδουν μόνο εισόδημα από τόκους.

Σε άλλες χώρες, ορισμένες επιχειρήσεις υιοθετούν μια διαδικασία όσον αφορά τους μετόχους κατά τη διάρκεια της οποίας το μισό του πληρωτέου μερίσματος χρησιμοποιείται αυτόματα για την αγορά περισσότερων μετοχών της ίδιας εταιρίας. Η εν λόγω διαδικασία είναι γνωστή ως Επανεπένδυση Μερισμάτων και συνήθως πραγματοποιείται με το μίνιμουμ κόστος όσον αφορά στις προμήθειες ή ακόμα και χωρίς καθόλου κόστος. Άλλες επιχειρήσεις αποδίδουν τα μερίσματα με τη μορφή νέων μετοχών.

Τα Υπέρ και τα Κατά

Με βάση τις διεθνείς και τις εγχώριες εμπειρίες από τον χώρο των επενδύσεων, οι μετοχές αποτελούν μια από τις περισσότερο κερδοφόρες επενδύσεις, εμφανίζοντας τις σημαντικότερες ίσως αποδόσεις έναντι 5των άλλων επενδυτικών επιλογών.

Οι μετοχές δεν αποτελούν ένα εγγυημένα κερδοφόρο «στοίχημα». Από την άλλη, για να κερδίσει κάποιος θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρισκάρει. Με άλλα λόγια, ο επενδυτής εκείνος που είναι προετοιμασμένος να κερδίσει θα πρέπει να έχει συμφιλιωθεί και με την ιδέα ότι ενδέχεται να χάσει. Αυτό βέβαια αποτελεί μια απειλή η οποία δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος επιλέγει να τοποθετήσει τα χρήματά του σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η γοργή εξέλιξη και ανάπτυξη των Η/Υ, των τηλεπικοινωνιών και της αγοράς μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και του διαδικτύου έχουν προσφέρει πλειάδα παραδειγμάτων εντυπωσιακής ανάπτυξης στο πρόσφατο παρελθόν. Πρόκειται για ευκαιρίες τις οποίες «αρπάζουν» και εκμεταλλεύονται όλοι οι… θερμόαιμοι επενδυτές. Οι καλοί επενδυτές, όμως, μπορούν να αναγνωρίσουν ότι η σημαντική άνοδος στις τιμές των μετοχών δεν είναι πάντα βιώσιμη και ως εκ τούτου είναι και αναστρέψιμη.

Λίγοι είναι οι επαγγελματίες εκείνοι που πίστεψαν ότι η επιτυχία που συνάντησαν επενδύοντας σε μετοχές της τεχνολογίας κατά το πρόσφατο παρελθόν, θα επαναλαμβάνονταν και τα επόμενα χρόνια. Στον αντίποδα, πολλοί μπορεί να ισχυριστούν ότι η τάση ενδέχεται να αλλάξει δραματικά.

Η αγορά του Τόκιο στις αρχές της δεκαετίας του ’90 – οπότε κινήθηκε πτωτικά και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα – αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα χρηματιστηριακής συντριβής, η οποία συνοδεύεται από παρατεταμένες περιόδους απογοήτευσης, γεγονός που μπορεί να συμβεί και στις μέρες μας.

Οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν εγγύηση για αντίστοιχες μελλοντικές επιτυχίες. Θα πρέπει άλλωστε να επισημανθεί πως τα τελευταία είκοσι – τριάντα χρόνια ήταν εξαιρετικά καλά για τους επενδυτές εκείνους που επέλεξαν την αγορά των μετοχών. Βέβαια, η ανάλυση για τις αποδόσεις των μετοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα καταδεικνύει πως τα κέρδη από την αγορά των μετοχών δεν είναι τόσο καλά όσο τα παρουσιάζουν οι πρόσφατες τάσεις.

Ορισμένοι αναγνωρισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά των μετοχών κατέγραψε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, καθώς η παγκόσμια οικονομία ήταν σε τροχιά ανάκαμψης αφενός και αφετέρου επωφελήθηκαν από την απελευθέρωση των οικονομικών αλλά και των εμπορικών συστημάτων.

Πληθωρισμός

Η τοποθέτηση σε μετοχές έχει αποτελέσει – αποδεδειγμένα – στο παρελθόν έναν από τους καλύτερους τρόπους διασφάλισης της αξίας των αποταμιεύσεων έναντι του «καταστροφικού αποτελέσματος» του πληθωρισμού.

Εάν κάποιος διατηρήσει τις οικονομίες του σε τραπεζικό λογαριασμό και εάν οι τάσεις του παρελθόντος επαναληφθούν – η αγοραστική δύναμη των αποταμιεύσεων ενδέχεται να μειωθεί. Το θέμα είναι να προσπαθήσει κάποιος να πολεμήσει τον πληθωρισμό, διασφαλίζοντας πως οι οικονομίες του είναι επενδεδυμένες σε λογαριασμούς που προσφέρουν υψηλούς τόκους. Κάποιος μπορεί να αποφασίσει να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό τοποθετώντας το κεφάλαιό του σε καταθετικό λογαριασμό ο οποίος προσφέρει το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς.

Με την τοποθέτηση σε μετοχές, όμως, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, αλλά και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους ζωής. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής μετρά τον πληθωρισμό ή τις αλλαγές στο καθημερινό κόστος ζωής, όπως είναι πιο γνωστό.

Επιπλέον λόγοι για να αγοράσει κάποιος μετοχές

Υπάρχουν κι άλλα χαρακτηριστικά που διαθέτει η αγορά των μετοχών και που την καθιστούν ελκυστική. Είναι συναρπαστικό, αλλά και αναζωογονητικό να εξετάζει κάποιος το ένστικτό του σε σχέση με τις χρηματιστηριακές αγορές. Εξάλλου, κάποιος μπορεί να αντλήσει ικανοποίηση, γνωρίζοντας ότι υποστηρίζει τις κινήσεις μιας επιχείρησης. Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει δείγμα πίστης και αφοσίωσης (όπως είναι για παράδειγμα στο εξωτερικό η αγορά μετοχών ποδοσφαιρικής ομάδας).

Επιπλέον, ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να έχουν και ορισμένα προνόμια, έχοντας τοποθετηθεί στις μετοχές κάποιας εταιρείας, αποκτώντας πρόσβαση σε ορισμένες ειδικές «προσφορές». Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αγορά των μετοχών ξεκινάει και τελειώνει με κίνητρο το κέρδος.

Μετοχές, μετοχικοί τίτλοι, τίτλοι, μερίδια

«Μετοχικοί τίτλοι» και «τίτλοι» είναι ορισμένοι ακόμη όροι που χρησιμοποιούνται για τις μετοχές.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video