Επενδύοντας στις ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ έχουν βιώσει μια περίοδο υψηλής και σταθερής ανάπτυξης. Πριν από λίγα χρόνια αρκετοί αναλυτές εκτιμούσαν πως η αμερικανική οικονομία είναι στο χείλος της ύφεσης- πρόβλεψη που τελικώς δεν επαληθεύτηκε.

Παγκόσμια ατμομηχανή

Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ έχουν βιώσει μια περίοδο υψηλής και σταθερής ανάπτυξης. Πριν από λίγα χρόνια αρκετοί αναλυτές εκτιμούσαν πως η αμερικανική οικονομία είναι στο χείλος της ύφεσης- πρόβλεψη που τελικώς δεν επαληθεύτηκε. Όπως και να έχει οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τους αμερικάνους επενδυτές, αλλά τους επενδυτές ανά τον κόσμο, δεδομένης της διεισδυτικότητας της επιρροής της αμερικανικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επενδυτικές κινήσεις σε αγορές ανά τον κόσμο εμπεριέχουν ορισμένες δυσκολίες. Οι πρώτες που εντοπίζει κάποιος σχετίζονται με το κόστος, τους συναλλαγματικούς κινδύνους, αλλά και τη δυσκολία που υπάρχει σε επίπεδο ενημέρωσης όσον αφορά σε ξένες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη ενότητα αφενός παρέχει συνοπτικές οδηγίες στην κατανόηση των ρίσκων και των αποδόσεων που παρέχουν οι επενδύσεις στις ΗΠΑ και αφετέρου εξηγεί πως οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να γίνουν μέρος της επενδυτικής κοινότητας στην Αμερική είτε επενδύοντας άμεσα, είτε επενδύοντας σε αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια. Επίσης, προσφέρει πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλύτερου χρηματιστή, ή του καλύτερου κεφαλαίου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ένας επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει δική του έρευνα. Έχοντας μελετήσει και τις προηγούμενες ενότητες, ο κάθε επενδυτής έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοεί σε γενικές γραμμές τις αγορές.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ

Προτού εξετάσουμε την ευρύτερη αμερικανική αγορά, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Υπάρχουν οκτώ βασικές χρηματιστηριακές αγορές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρά το γεγονός ότι οι βρετανοί επενδυτές, όπως και οι περισσότεροι επενδυτές εκτός Αμερικής ασχολούνται με δυο: το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το Nasdaq. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως, αυτό που μετράει δεν είναι σε ποιο χρηματιστήριο διαπραγματεύεται η μετοχή μιας εταιρίας, αλλά εάν αυτή αποτελεί καλή επένδυση.

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange)

Το πιο γνωστό χρηματιστήριο είναι αυτό της Νέας Υόρκης (www.nyse.com) το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1792 και αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμπεριλαμβάνει περισσότερες από 3.000 αμερικανικές επιχειρήσεις, μικρού, μεσαία και μεγάλου μεγέθους.

Τον Ιούλιο του 1999, περίπου 400 επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονταν στον NYSE προέρχονταν από άλλες χώρες του κόσμου. Εκτιμάται πάντως πως ο συγκεκριμένος αριθμός διπλασιάζεται με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μια πραγματική παγκόσμια αγορά.

Ορισμένοι ευρωπαϊκοί μετοχικοί τίτλου που διαπραγματεύονται σήμερα στο NYSE είναι των Vodaphone, Nokia, SmithKline Beecham, ARM και της Royal Bank of Scotland, αλλά και των δικών μας ΟΤΕ, Εθνικής και Coca Cola 3E. Οι μετοχές των συγκεκριμένων εταιριών διαπραγματεύονται μέσω American Depository Receipts (ADRs). Πρόκειται για πιστοποιητικά που εκδίδονται από αμερικανικές τράπεζες και τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ξένων μετοχών που διαπραγματεύονται στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά αναφέρονται σε δολάρια Αμερικής και η διαπραγμάτευσή τους γίνεται με τον ίδιο τρόπο που διαπραγματεύονται οι αμερικανικές μετοχές. Τα ADRs καθιστούν ευκολότερη την επένδυση σε ξένους μετοχικούς τίτλους.

Δεδομένου ότι η επένδυση στο αμερικανικό χρηματιστήριο δεν εμπεριέχει τέλος χαρτοσήμου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για αγορά online αποφεύγοντας ως εκ τούτου το κόστος του χρηματιστή, οι επενδυτές ορισμένες φορές αγοράζουν αμερικανικές μετοχές με μικρότερο κόστος απ’ όταν επενδύουν στην τοπική του αγοράς.

Για να εισαχθούν οι μετοχές μιας εταιρείας στον NYSE, η επιχείρηση θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. Μεταξύ άλλων οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να έχουν αναπτύξει μια σταθερή και εδραιωμένη θέση στον τομέα δραστηριότητάς τους. Επίσης, θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις εθνικής σπουδαιότητας με δραστηριότητα σε έναν αναπτυσσόμενο βιομηχανικό τομέα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι βασικοί δείκτες όπως ο NYSE αποτελούν «μονοπώλιο» των εταιρειών της υψηλής κεφαλαιοποίησης και οι νεότερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισάγουν τις μετοχές τους προς διαπραγμάτευση, κατευθύνονται πρώτα στον Nasdaq.

Ο βασικός δείκτης του NYSE δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη αγορά, υπολογίζοντας τη μέση τιμή όλων των κοινών μετοχών που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται, ενώ ενημερώνεται ηλεκτρονικά μετά από κάθε συναλλαγή.

Ο Nasdaq

Ο Nasdaq αποτελεί την πρώτη παγκόσμια ηλεκτρονική χρηματιστηριακή αγορά και περιλαμβάνει τις μετοχές περισσότερων των 5.000 εταιρειών. Άρχισε τις λειτουργίες του το 1971, ενώ οι διαδικασίες για προ:yποθέσεις εισαγωγής ξεκίνησαν δυο χρόνια αργότερα. Το 1998 συγχωνεύθηκε με το μεγαλύτερο και ξεχασμένο από πολλούς American Exchange (AMEX).

Το «δυναμικό» χρηματιστήριο του Nasdaq χωρίζεται σε δυο διαφορετικούς τομείς: την Εθνική Αγορά Nasdaq (Nasdaq National Market) και την αγορά χαμηλής κεφαλαιοποίησης (Nasdaq SmallCap Market). Ο πρώτος τομέας συμπεριλαμβάνει μεγάλες και ενεργές μετοχές εταιρειών, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει τους μετοχικούς τίτλους αναδυόμενων επιχειρήσεων και εμπεριέχει λιγότερο αυστηρά κριτήρια εισόδου.

Ο τρόπος με τον οποίον διαπραγματεύονται οι μετοχές στο Nasdaq δίνουν τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό μετοχών να διαπραγματεύονται σε διαφορετικές χρηματιστηριακές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς η αγορά εδρεύει στη μνήμη ενός Η/Υ και δεν έχει φυσική τοποθεσία. Ως εκ τούτου, οι μετέχοντες μπορούν να είναι απεριόριστοι καθώς πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεγονός που προσδίδει στον Nasdaq αφενός ρευστότητα και αφετέρου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων αγορών.

Στον Nasdaq διαπραγματεύονται περισσότερες μη-αμερικανικές μετοχές απ’ ότι στον  NYSE. Περίπου το 30% των μετοχών ξένων εταιρειών ου διαπραγματεύονται στον Nasdaq είναι ευρωπαϊκές. Ορισμένα γνωστά ονόματα που συναντάμε είναι των: Ericsson, Orange PLC, Reuters και Nissan. Επίσης, ο Nasdaq παίρνει τη μερίδα του λέοντος στις νέες εισαγωγές εταιρειών. Το 1999 το περίπου 90% των νέων εισαγωγών σε αμερικανικά χρηματιστήρια ήταν στον Nasdaq, με το ένα τρίτο των επιχειρήσεων να προέρχονται από τον τομέα του λογισμικού Η/Υ.

Ο Nasdaq επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην τεχνολογία και προσπαθεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα της παγκόσμιας αγοράς, τη ρευστότητα και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα μέσω τεχνολογικών καινοτομιών. Σχεδιάζει να αναπτύξει το Nasdaq-Europe, μια πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους ευρωπαίους επενδυτές πρόσβαση στις αμερικανικές, ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές. Παράλληλα εξετάζεται και η δημιουργία του Nasdaq-Japan.

Άλλες αγορές

Ορισμένοι εσωτερικοί επενδυτές ενδέχεται να έχουν στην κατοχή τους μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Σικάγο. Πρόκειται για την τρίτη περισσότερο ενεργή, από εμπορικής πλευράς, χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, η οποία υπερηφανεύεται πως είναι η περισσότερο προηγμένη από τεχνολογικής πλευράς. Στα αμερικανικά χρηματιστήρια συμπεριλαμβάνεται επίσης της Βοστόνης, το οποίο λειτουργεί λίγο-πολύ σαν της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, οι επενδυτές ενδέχεται να συναντήσουν και τα χρηματιστήρια του Σινσινάτι, αλλά και της Φιλαδέλφειας.

Ωράριο λειτουργίας των αμερικανικών αγορών

Οι αμερικανικές αγορές λειτουργούν από τις 9.30 π.μ. (2.30 μ.μ. GMT) μέχρι τις 4.00 μ.μ. (9 μ.μ. GMT). Σε «ελληνική» ώρα, η συνεδρίαση των αμερικανικών αγορών ξεκινά στις 16.30 και ολοκληρώνεται στις 23.00. Όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, έτσι και οι αμερικανικές δεν λειτουργούν ανήμερα τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τη Δευτέρα του Καθολικού Πάσχα. Επίσης, δεν λειτουργούν στις 15 Ιανουαρίου (που είναι τα γενέθλια του Martin Luther King Junior), στις 15 February (τα γενέθλια του Washington), στις 28 Μαΐου (Memorial Day), στις 4 Ιουλίου (Ημέρα Ανεξαρτησίας), 3 Σεπτεμβρίου (Labour Day) και 22 Νοεμβρίου (Ημέρα των Ευχαριστιών).

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΩΣ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ

Έχοντας αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για τις χρηματιστηριακές αγορές της Βορείου Αμερικής, το επόμενο βήμα της συγκεκριμένης ενότητας παρουσιάζει με ποιόν τρόπο οι επενδυτές μπορούν να μετέχουν σε αυτές. Παράλληλα, θα παρουσιάσουμε τα υπέρ και τα κατά που περιλαμβάνει η τοποθέτηση σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε αμερικανικές εταιρείες, αλλά και πως τοποθετείται κάποιος στις αγορές των ΗΠΑ, μέσω χρηματιστή άλλης χώρας.

Αγοράζοντας απευθείας από τις ΗΠΑ

Η αγορά μετοχών αμερικανικών εταιρειών, απευθείας από τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, ενδέχεται να αποβεί ο πλέον επικίνδυνος τρόπος για να γίνουν οι επενδυτές μέρος της συγκεκριμένης κοινότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους μικρο-μετόχους. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη δική του έρευνα, να λάβει τις αποφάσεις του όσον αφορά στο πότε να αγοράσει και πότε να πουλήσει, αλλά να αντιμετωπίσει τις συναλλαγματικές διαφορές, αλλά και τα φορολογικά θέματα.

Στα θετικά συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι η απόκτηση αμερικανικών μετοχών, δεν εμπεριέχει τέλη χαρτοσήμων. Παράλληλα, αρκετοί ιδιώτες βρετανοί επενδυτές εκλαμβάνουν ως θετική τη διαφορά ώρας που υπάρχει μεταξύ της λειτουργίας των αγορών της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς λόγω αυτού οι επενδυτές από τη Γηραιά  Ήπειρο μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο και να αρχίσουν τη διαπραγμάτευση των μετοχών μετά τη δουλειά τους.

Ο όρος της συμβατικής επένδυσης και η απαιτούμενη προνοητικότητα προτείνουν ότι κάποιος δεν πρέπει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε διεθνείς αγορές εκτός εάν έχει ήδη αποκτήσει μια πολύ καλή γνώση της δικής του αγοράς. Επίσης, είναι επικίνδυνο για τους μικρούς επενδυτές να αναμιχθούν απευθείας με ένα στενού εύρους χαρτοφυλάκιο μετοχών. Οι αμερικανικές εταιρείες εκδίδουν μικρότερο αριθμό μετοχών απ’ ό,τι άλλες αγορές. Δεν είναι ασυνήθιστο για την τιμή της μετοχής μιας αμερικανικής εταιρείας να φτάνει στα 65 ή στα 75 δολάρια. Τα υψηλά αυτά ποσά δυσχεραίνουν τη δυνατότητα των μικρών επενδυτών να δημιουργήσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου το οποίο περιλαμβάνει τίτλους από διάφορες αγορές, μερίδα αναλυτών προτείνει τοποθέτηση μέχρι 10% απευθείας σε αμερικανικές μετοχές.

Τα έξοδα διαπραγμάτευσης ενδέχεται να είναι υψηλότερα, ιδιαίτερα εάν κάποιος προχωρήσει σε τοποθέτηση σε αμερικανικούς τίτλους μέσω Ελλήνων χρηματιστών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία πρέπει να βρει έναν συνεργάτη στις ΗΠΑ από τον οποίο θα αγοράσει τις μετοχές. Εκτός αυτού, υπάρχουν και αμοιβές επίβλεψης για τις μετοχές οι οποίες φυλάσσονται σε παγκόσμια τράπεζα, αλλά και για τα μερίσματα που πρέπει να συλλέγονται. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Richard Hunter, της NatWest αναφέρει πως δεν προτείνει στους επενδυτές να τοποθετούνται απευθείας στις αμερικανικές αγορές, εκτός εάν διαθέτουν το ελάχιστο ποσό των 100.000 λιρών.

Οι περισσότερες αμερικανικές εταιρείες έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άυλες, και κατά συνέπεια οι μέτοχοι δεν παίρνουν πιστοποιητικά στα χέρια τους. Οι λεπτομέρειες της εγγραφής θα τηρηθούν από έναν χρηματιστή οι οποίες θα επιβεβαιωθούν με σχετική σύμβαση. Βέβαια, μπορείτε να αγοράσετε και πιστοποιητικό εάν το επιθυμείτε, αυτό όμως θα δυσκολέψει τη μεταπώληση των μετοχών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμερικανικές αγορές διακατέχονται από έντονη ρευστότητα και ένας νέος επενδυτής πρέπει να διαγράψει το όνομά σας από το πιστοποιητικό αφ’ ης στιγμής αγοράσει τις μετοχές από εσάς.

Βρίσκοντας χρηματιστή

Αρκετοί παραδοσιακοί χρηματιστές δέχονται εντολές για αμερικανικές μετοχές, αλλά όπως προαναφέρθηκε, οι χρεώσεις είναι υψηλότερες καθώς θα πρέπει να βρουν αντίστοιχους χρηματιστές από τις ΗΠΑ για να αγοράσουν από εκείνους τους τίτλους. Εάν κάποιος θέλει να γίνει ενεργός επενδυτής, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να ανοίξει ένα λογαριασμό με κάποιον χρηματιστή μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει βέβαια να διερευνήσει τις σχετικές χρεώσεις, η τελική του απόφαση, όμως, δεν θα πρέπει να βασιστεί μόνο στον παράγοντα κόστος. Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να συνυπολογίσει κάποιος, όπως το εάν είναι απαραίτητη η ελάχιστη καταβολή ποσού για να ανοίξει τον λογαριασμό, εάν ο χρηματιστής χρεώνει επιπλέον ποσά για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή για να εγγράψει τις μετοχές στο όνομα του εντολέα, αλλά και τις λεπτομέρειες αναφορικά με την ποιότητα των χρεώσεων, όσον αφορά τα γραφήματα, τις πληροφορίες, τις αναλύσεις και την έρευνα.

Παράλληλα, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστοσελίδα και κατά πόσον το περιβάλλον είναι φιλικό. Εάν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι ο δικτυακός τόπος είναι δύσκολος και άβολος στην πλοήγησή του, τότε ενδέχεται στην πορεία να κάνει ορισμένα ιδιαίτερα δαπανηρά λάθη!

Από τις βελτιωμένες υπηρεσίες που προσφέρουν οι νέοι Ανεξάρτητοι Καταθετικοί Λογαριασμοί, είναι ότι παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να διακρατούν διεθνείς μετοχικούς τίτλους. Συγκεκριμένα, επιτρέπουν στους επενδυτές να επιλέξουν τις μετοχές και τα κεφάλαια της επιλογής τους, διακρατώντας τα κάτω από μια αφορολόγητη «ομπρέλα».

Αμοιβαία κεφάλαια και Επενδυτικές Ετσαιρίες

Στην περίπτωση εκείνη που κάποιος δεν θέλει να αναλάβει το ρίσκο της επιλογής αγοράς και πώλησης μετοχών, μπορεί να επιλέξει κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο επενδύει είτε μερικώς είτε στο σύνολό του στις αμερικανικές αγορές.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, είτε επιλέγοντας μια εταιρία επενδύσεων, καταβάλλοντας ένα  συγκεκριμένο ποσό ή καθορίζοντας ένα πρόγραμμα μηνιαίας αποταμίευσης. Τα αμοιβαία κεφάλαια οργανώνονται από διαχειριστές κεφαλαίου, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επενδύουν σε μεγάλο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Οι επενδυτές αγοράζουν «μερίδια» του κεφαλαίου, και κατά συνέπεια έχουν τη δυνατότητα να «εκτεθούν» σε μεγαλύτερο εύρος μετοχών απ’ ό, τι θα μπορούσε να αντέξει η οικονομική τους κατάσταση. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα αμοιβαία κεφάλαια εκλαμβάνονται ως λιγότερο επικίνδυνα για τους μικρότερους επενδυτές απ’ ότι όταν κάποιος κατέχει μια μερίδα μετοχών. Η Anna Bowes χρηματοοικονομική σύμβουλος της Chase de Vere επισημαίνει ότι: «Η Βόρειος Αμερική είναι μια τεράστια ήπειρος με εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες και ως εκ τούτου εάν κάποιος επενδύσει σε ένα «καλό» αμοιβαίο κεφάλαιο θα εκτεθεί σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο».

Υπάρχουν πολλά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία ειδικεύονται στις αγορές της Βορείου Αμερικής και αξίζει να αναζητήσετε στον τύπο τις επιδόσεις τους.

Επενδυτικές εταιρίες Βορείου Αμερικής

Οι επενδυτικές εταιρίες είναι παρόμοιες με τα αμοιβαία κεφάλαια καθώς αποτελούνται από χαρτοφυλάκια εταιριών. Ωστόσο, η σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο είναι ότι η επενδυτική εταιρία έχει ως μόνη δραστηριότητα να επενδύει σε άλλες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος τοποθετηθεί σε μια τέτοια, θα πρέπει να εξετάσει την τιμή του κεφαλαίου αφενός και αφετέρου τις μετοχές στις οποίες επενδύει. Όταν η τιμή μετοχής της επενδυτικής εταιρίας είναι χαμηλότερη από τις τιμές των μετοχών στις οποίες έχει τοποθετηθεί, τότε λέμε πως διαπραγματεύεται με discount. Στην αντίθετη περίπτωση, λέμε πως διαπραγματεύεται με premium.

Τα στοιχεία μας δείχνουν όμως ότι οι επενδυτικές εταιρίες συνήθως υπεραποδίδουν των αμοιβαίων κεφαλαίων σε περιόδους μεγαλύτερες των 10 ετών. Σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια, οι επενδυτικές εταιρίες  έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν χρήματα με στόχο την επένδυση- κίνηση που είναι γνωστή ως «μόχλευση». Όταν, όμως, το κάνουν αυτό, οι επενδυτικές θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες από τα αμοιβαία. Από την άλλη, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχουν οι πρώτες είναι ότι οι χρεώσεις τους είναι μικρότερες από εκείνες των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Υπάρχουν πολύ λιγότερες επενδυτικές εταιρίες από ό,τι αμοιβαία για να επενδύσει κάποιος.

Ο καλύτερος τρόπος για να αγοράσει κάποιος αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια, επιλέγοντάς τα μόνος του, είναι μέσω του δικτυακού «σούπερ-μάρκετ» το οποίο παρέχει το Interactive Investor International, ή μέσω της online «πολυαγοράς» της Citibank.

Κεφάλαια «παρακολούθησης» ("tracker funds")

Οι αρχάριοι επενδυτές προτιμούν κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες επειδή είναι πιο φθηνά από τα κεφάλαια διαχείρισης, αλλά και επειδή αντανακλούν την πορεία του εκάστοτε δείκτη και είναι περισσότερο εύκολο να παρατηρηθούν οι επιδόσεις τους. Ο πιο γνωστός αμερικανικός  δείκτης για να «παρακολουθεί» κάποιος είναι ο S & P 500. Πρόκειται για τη λίστα με τις 500 μετοχές που έχουν ηγετική θέση σύμφωνα με την Standard & Poors, μια από τις εταιρίες ανάλυσης που κατέχουν εξέχουσα θέση, και έχει στόχο να παρουσιάσει μια σύνοψη των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Υπάρχουν αρκετά αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία παρακολουθούν τον S&P500. Μέχρι τώρα, μεγάλο μέρος της αμηχανίας των ενεργών διαχειριστών κεφαλαίων, οφείλεται στο γεγονός ότι προσπάθησαν να ανταγωνιστούν τα κεφάλαια διαχείρισης. Γι’ αυτό άλλωστε τα λεγόμενα και "ιχνηλατικά κεφάλαια" ("tracker funds") είναι τόσο δημοφιλή στους αμερικανούς επενδυτές.

Τα ιχνηλατικά κεφάλαια δεν πρέπει να έχουν αρχικές χρεώσεις και θα πρέπει να έχουν και χαμηλότερες χρεώσεις διαχείρισης από τα κεφάλαια διαχείρισης, καθώς δεν απαιτούν την «πείρα» ενός διαχειριστή κεφαλαίου.

Λαμβάνοντας μέρος σε Δημόσιες Εγγραφές (IPO)

Αυτό που πραγματικά διεγείρει τους αμερικανούς επενδυτές δεν είναι το πώς κινούνται σε καθημερινή βάση τα αμοιβαία κεφάλαια και οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, αλλά να πάρουν στα χέρια τους τη μετοχή εκείνη που ενδέχεται να αποδειχτεί η επόμενη Microsoft. Ορισμένες δημόσιες εγγραφές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, ενώ μπορεί και να υπερκαλυφθούν πολλές φορές. Ο Simon Conder, της χρηματιστηριακής Teather & Greenwood, λέει ότι: «Εάν μας προσέφεραν την ευκαιρία να αγοράσουμε ένα IPO για τους πελάτες μας, θα τις δίναμε μόνο σε εκείνους που επενδύουν μεγάλα κεφάλαια και που είναι τακτικοί επενδυτές και όχι στους μικρούς που σπανίως αγοράζουν μετοχές αξίας 15.000 ευρώ».

Η αγορά των δημόσιων εγγραφών είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη, ενώ υπάρχουν και πραγματικά εμπόδια από επενδυτικής πλευράς. Εάν κάποιος συμμετέχει στη διαδικασία μιας Δημόσιας Εγγραφής οι πιθανότητες είναι πως δεν θα λάβει περισσότερες από 100 μετοχές της εταιρίας που πραγματοποιεί τη Δημόσια Εγγραφή ακόμη και εάν έχει υποβάλει αίτηση για περισσότερες, ή εάν δύναται από οικονομικής πλευράς να αποκτήσει περισσότερες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, πολλές μετοχές κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά τη Δημόσια Εγγραφή διπλασίασαν ή και τριπλασίασαν την τιμή τους, αν και κατέβηκαν χαμηλότερα της τιμής κλεισίματος της πρώτης ημέρας λίγες εβδομάδες αργότερα.

Όσο δελεαστικό και εάν είναι, εάν κάποιος «χάσει» μια Δημόσια Εγγραφή θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ προσεκτικά προτού αγοράσει μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους. Καλό θα ήταν να περιμένει ορισμένες εβδομάδες μέχρις ότου οριστικοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Βέβαια, στην πορεία κάποιος μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι τελικά δεν θέλει να επενδύσει στις συγκεκριμένες μετοχές.

Βήμα Τρία: Πραγματοποιώντας την έρευνα

Η εκτενής έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική προτού κάποιος προχωρήσει με την τοποθέτηση του κεφαλαίου του. Η αξιολόγηση των θεμελιωδών στοιχείων μιας εταιρίας δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, στην περίπτωση που κάποιος ξέρει που να ψάξει και αποκτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Παρ’ όλ’ αυτά πολλοί επενδυτές τοποθετούνται βασισμένοι απλά στη διαίσθησή τους και στη συνέχεια αναρωτιούνται για ποιόν λόγο έχασαν όλο τους το κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη ενότητα εξηγεί που μπορεί να βρει κάποιος πληροφόρηση για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τι χρειάζεται να προσέξει όταν αξιολογεί τα θεμελιώδη στοιχεία τους. Επίσης, περιέχει στοιχεία για την πληροφόρηση όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια.

Πηγές πληροφόρησης για αμερικανικές εταιρείες

Κατ’ αρχάς θα συμβουλεύαμε να κάνετε οπωσδήποτε μια επίσκεψη στην ενότητα του stocklearning.gr για τις on line επενδύσεις. Εκεί θα βρείτε μια χρήσιμη και συνοπτική παρουσίαση των διεθνών ενημερωτικών δικτυακών τόπων.

Το διαδίκτυο εμπεριέχει τόσο πολύ πληροφόρηση που οι επενδυτές ενδέχεται να παραπονεθούν για… υπερπληφόρηση. Ένα καλό σημείο εκκίνησης αποτελεί η ιστοσελίδα του χρηματιστή που τυχόν έχει επιλέξει κάποιος.

Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μελέτης της EDGAR απευθείας από το διαδίκτυο και παράλληλα να αντλήσουν ειδήσεις χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος και επενδυτικούς οδηγούς οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν μελέτες και προβλέψεις για την κερδοφορία των εταιριών.

Στο Ameritade οι επενδυτές μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικές τους μελέτες αγοράς χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχουσες έρευνες και πληροφορίες. Ο δικτυακός τόπος προσφέρει δωρεάν, ανάλυση, και σχόλια για περισσότερες από 10.000 εταιρείες από τον Market Guide. Ποσοτική έρευνα, προβλέψεις για τα κέρδη και θεμελιώδη στοιχεία υπάρχουν και στο briefing.com, ενώ η Zacks, στο zacks.com, προσφέρει τις τιμές της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αλλά και σχεδιαγράμματα. Τα διαγράμματα δύνανται να βοηθήσουν τους επενδυτές να καταλήξουν στη λίστα με τις μετοχές που τους ενδιαφέρουν.

Από την άλλη, εξίσου σημαντικό είναι κάποιος να εξετάσει με μεγάλη προσοχή τα δημοσιευθέντα στοιχεία των επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομικές ιστοσελίδες όπως το www.quicken.com  και το www.personalwealth.com παρουσιάζουν τα προφίλ των εταιρειών και τα θεμελιώδη τους με απλό και κατανοητό τρόπο. Εάν κάποιος χρειάζεται μεγαλύτερου βάθους πληροφόρηση τότε μπορεί να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα του New York Public Library, στις υποκατηγορίες Επιστήμη, Βιομηχανία και Επιχειρήσεις όπου υπάρχουν links για χιλιάδες άλλες ιστοσελίδες που προσφέρουν πληροφόρηση για αμερικανικές εταιρείες. Ο κάθε δικτυακός τόπος έχει βαθμολογηθεί με, αναλόγως της χρησιμότητάς του.

Από τον Μάιο του 1996, όλες οι αμερικανικές εταιρείες οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένες να παραθέτουν τα στοιχεία τους σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η οποία λειτουργεί με τρόπο ανάλογο της Βρετανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Είναι καθήκον της SEC να προστατέψει την ακεραιότητα της αγοράς και των επενδυτών. Ως εκ τούτου, η πληροφόρηση που υπάρχει στον δικτυακό της τόπο είναι ελεγμένη και ενήμερη.

Η SEC πραγματοποιεί περίπου 500 ποινικές διώξεις τον χρόνο κατά εταιρειών ή ιδιωτών που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της. Πρόσβαση στα ενημερωτικά δελτία και στους  απολογισμούς των αμερικανικών εταιρειών υπάρχει μέσω της βάσης δεδομένων της SEC, Edgar. Έναντι μικρού τιμήματος το Edgar προσφέρει επίσης ένα σύστημα ενημέρωσης, στέλνοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες ήταν κάποια εταιρεία που ενδιαφέρει τον επενδυτή δημοσιοποιεί διάφορα στοιχεία.

Πως γίνεται η αξιολόγηση των επιχειρήσεων

Όταν κάποιος επιλέγει μια εταιρία, θα πρέπει να κοιτάξει προσεκτικά τη βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τις αποδόσεις της και το outlook της, ενώ θα πρέπει και να την συγκρίνει έναντι των ανταγωνιστών της. Θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θεμελιώδη στοιχεία. Βασικά στοιχεία όπως τα: Κέρδη ανά μετοχή μπορεί να είναι παλαιότερα ή να μην έχουν υπολογισθεί σωστά. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζει το αν η εταιρεία εμφάνισε έκτακτα αποτελέσματα. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σημειώσεις της SEC, καθώς πολλές φορές εμπεριέχουν σημαντική πληροφόρηση. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αναλύσεις για το Ρ/Ε, καθώς αφορά συνήθως σε προβλέψεις για τα κέρδη και δεν αναφέρεται στα τρέχοντα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές σήμερα είναι ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών εταιρειών του internet και της νέας οικονομίας καταρρίπτουν όλες τις παραδοσιακές μετρήσεις. Μέχρι το 1995, κανένας δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μια εταιρεία που κατέγραφε ζημίες θα διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο. Κατάσταση που σήμερα συμβαίνει κατά κόρον. Με τις μετοχές «αμφίβολων»  εταιριών να έχουν κεφαλαιοποίηση πολύ υψηλότερη από μεγάλες εταιρίες, η πτώση της αγοράς από το τελευταίο τρίμηνο του 2000 δημιούργησε τεράστιες τρύπες στην οικονομική κατάσταση πολλών επενδυτών.

Πως γίνεται η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων

Όταν κάποιος ενδιαφέρεται για αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι απαραίτητο να εξετάσει τα «ψιλά γράμματα», καθώς ο διαχειριστής – κατά πάσα πιθανότητα – θα το κάνει. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλές φορές η ικανότητα του διαχειριστή δημιουργεί ερωτηματικά. Εάν κάποιος διαχειριστής με μακριά θητεία και με εξαιρετικές επιδόσεις στο ενεργητικό του αποφασίσει να φύγει από την επενδυτική εταιρεία, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στο αμοιβαίο που διαχειρίζονταν.

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής καλό θα είναι να μάθει ορισμένα στοιχεία για τον τρόπο προσέγγισης και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής όσον αφορά τις επιλογές του.

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video